VNPost | Bưu cục

Mã số: 822300

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822325

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 HCC Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)

[external_link_head]


Mã số: 822327

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 TMĐT Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822328

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Nam Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 7, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822410

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hội Nghĩa

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822460

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Khánh Bình

Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822710

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Tân Uyên

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822520

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh Hiệp

Địa chỉ: Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822540

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Phước Khánh

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822610

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Ba

Địa chỉ: Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822440

Bưu cục: Điểm BĐVHX Khánh Bình

Địa chỉ: Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)

[external_link offset=1]


Mã số: 822470

Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822510

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Chánh

Địa chỉ: Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822580

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bạch Đằng

Địa chỉ: Ấp Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822590

Bưu cục: Điểm BĐVHX Thạnh Phước

Địa chỉ: Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822680

Bưu cục: Điểm BĐVHX Thạnh Hội

Địa chỉ: Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822329

Bưu cục: Đại lý bưu điện UYÊN HƯNG

Địa chỉ: Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822425

Bưu cục: Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822427

Bưu cục: Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 10

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822456

Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Bình 14

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 825302

Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Bình 3

Địa chỉ: Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 825305

Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lộc 3

Địa chỉ: Ấp Khánh Lộc, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 825306

Bưu cục: Đại lý bưu điện KHÁNH VÂN

Địa chỉ: Ấp Khánh Vân, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 825304

Bưu cục: Đại lý bưu điện KHÁNH TÂN

Địa chỉ: Ấp Khánh Tân, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822479

Bưu cục: Đại lý bưu điện Vĩnh Tân

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822481

Bưu cục: Đại lý bưu điện Vĩnh Tân 1

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822533

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Vĩnh Hiệp 1

Địa chỉ: Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822573

Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lộc

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822574

Bưu cục: Đại lý bưu điện Long Hội

Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

[external_link offset=2]


Mã số: 822575

Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Lợi

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lợi, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822576

Bưu cục: Đại lý bưu điện Khánh Long

Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822577

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 12

Địa chỉ: Khu phố Bình Hòa 1, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822635

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Mỹ 9

Địa chỉ: Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822655

Bưu cục: Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt

Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822651

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp

Địa chỉ: Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822652

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2

Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822653

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hiệp 3

Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822654

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hội

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822310

Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0909770449)


Mã số: 822656

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp

Địa chỉ: Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )


Mã số: 822480

Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 3656900) [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon