Về việc chi phí chung


Kính gửi: Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng

Tôi là Nguyễn Huy Tuyên hiện đang công tác tại Ban Quản lý Đầu t­ư và Xây dựng Thủy lợi 1. Tôi  xin hỏi Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng như sau:

[external_link_head]

Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí xây dựng. Riêng đào đắp thủ công trong công trình thủy lợi, chi phí chung bằng 51% chi phí nhân công. Vấn đề trên được hiểu là:

[external_link offset=1]

1.Đối với công trình thủy lợi thi công hoàn toàn bằng thủ công (khối lượng đào, đắp kể cả đổ bê tông, bơm nước và các công việc khác đều thi công bằng thủ công ) mới được áp dụng.

2. Đối với công trình thủy lợi thi công hoàn toàn bằng thủ công (khối lượng đào, đắp thi công bằng thủ công còn các công việc như đổ bê tông, bơm nước và các công việc khác thi công bằng máy) được áp dụng.

3. Đối với công trình thủy lợi thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới thì phần thi công đào đắp bằng thủ công được tách riêng tính chi phí chung 51% trên chi phí nhân công, còn khối lượng đào đắp thi công bằng cơ giới chi phí bằng 5,5% chi phí trực tiếp tách riêng.

[external_link offset=2]

Kính mong Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng giải đáp trong 3 trường hợp hiểu như trên thì trường hợp nào là phù hợp với nội dung thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007.

Trả lời:

Về vấn đề này, Viện Kinh tế Xây dựng có ý kiến trao đổi như sau:

Ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 05/2007/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi dầu tư xây dựng công trình trong đó có quy định chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình.

Tại bảng 2.4 phụ lục 2 trong thông tư số 05/2007/TT-BXD có quy định: “Đối với các tác đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công thì chi phí chung được tính bằng 51 % trên chi phí nhân công”.

Vì vậy, riêng đối với các công tác đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công thì các công tác xây dựng này được tính chi phí chung trong dự toán là 51 % trên chi phí nhân công, còn các công tác còn lại của công trình (kể cả công tác thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới) chi phí chung trong dự toán được tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) là 5,5% trên chi phí trực tiếp như quy định đối với công trình thủy lợi.

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon