Tâm huyết của Cô Hiệu trưởng gửi đến Quý Phụ huynh và các bạn học sinh

Từ một người làm công tác quản lý giảng dạy ở trường THPT công lập sau khi chuyển sang quản lý trường ngoài công lập cô Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng Trường THPT Việt Âu đã có những trăn trở, tâm huyết gì trong sự phát triển của trường Việt Âu, kính mời quý phụ huynh và các bạn học sinh hãy cùng lắng nghe những lời tâm huyết của cô hiệu trưởng gửi đến quý phụ huynh và các bạn học sinh nhân dịp trường Việt Âu bước sang năm thứ 11..

Đọc thêm

[external_link_head] [external_link offset=1]

Tâm huyết của Cô Hiệu trưởng gửi đến Quý Phụ huynh và các bạn học sinh

Từ một người làm công tác quản lý giảng dạy ở trường THPT công lập sau khi chuyển sang quản lý trường ngoài công lập cô Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng Trường THPT Việt Âu đã có những trăn trở, tâm huyết gì trong sự phát triển của trường Việt Âu, kính mời quý phụ huynh và các bạn học sinh hãy cùng lắng nghe những lời tâm huyết của cô hiệu trưởng gửi đến quý phụ huynh và các bạn học sinh nhân dịp trường Việt Âu bước sang năm thứ 11..

Đọc thêm

Tâm huyết của Cô Hiệu trưởng gửi đến Quý Phụ huynh và các bạn học sinh

Từ một người làm công tác quản lý giảng dạy ở trường THPT công lập sau khi chuyển sang quản lý trường ngoài công lập cô Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng Trường THPT Việt Âu đã có những trăn trở, tâm huyết gì trong sự phát triển của trường Việt Âu, kính mời quý phụ huynh và các bạn học sinh hãy cùng lắng nghe những lời tâm huyết của cô hiệu trưởng gửi đến quý phụ huynh và các bạn học sinh nhân dịp trường Việt Âu bước sang năm thứ 11..

[external_link offset=2]

Đọc thêm