Trung tâm y tế thành phố Thuận An

Tin tức mới nhất

[external_link_head]

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON SAO BẮC ĐẨU THUỘC PHƯỜNG BÌNH CHUẨN

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO THUỘC PHƯỜNG BÌNH CHUẨN

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI 4 THUỘC PHƯỜNG THUẬN GIAO

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON THANH NHÃ THUỘC PHƯỜNG THUẬN GIAO

 • [external_link offset=1]

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG KHU PHỐ BÌNH GIAO THUỘC PHƯỜNG THUẬN GIAO

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MAI MINH TUẤN THUỘC PHƯỜNG BÌNH HÒA

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG ĐỎ THUỘC PHƯỜNG AN PHÚ

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN KHU A 1 NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI THUỘC PHƯỜNG AN PHÚ

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG THUỘC PHƯỜNG BÌNH HÒA

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI HOA VIÊN Ý LAN THUỘC PHƯỜNG BÌNH HÒA

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI CHỐT DÂN QUÂN KHU PHỐ BÌNH ĐỨC 2 THUỘC PHƯỜNG BÌNH HÒA

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

 • VỀ VIỆC NÂNG QUI MÔ GIƯỜNG BỆNH CỦA KHU ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

 • [external_link offset=2]

  ĐƯỜNG DÂY NÓNG THUẬN GIAO

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÌNH HÒA

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÌNH CHUẨN

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG AN PHÚ

 • THÔNG BÁO MẪU CHỮ KÝ, SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC TTYT TP THUẬN AN

 • KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN ĐỢT 21

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG KCL TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH CHUẨN

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon