THÔNG ĐIỆP NHÀ SÁNG LẬP

Kiến tạo giá trị cuộc sống, kiến tạo một thế giới tràn đầy niềm tin thông qua các công trình đầy tính sáng tạo và cộng đồng sống văn minh, đó chính là sức mạnh và đòn bẩy cho sự phát triển bền vững của Hưng Lộc Phát Group.

Xem thêm

[external_link_head]

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

[external_link offset=1]

ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

NĂNG LƯỢNG

ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

BẤT ĐỘNG SẢN

KHAI THÁC & SẢN XUẤT

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

[external_link offset=2]

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Mũi né SummerLand

The Blue Star

Hưng Lộc Phát Complex

Green Star Sky Garden

Hưng Phát Green Star

The Golden Star

Hưng Phát Silver Star

Hưng Phát Building

Tropical Garden

Dự án đang thực hiện

Garden Park

Dự án đang thực hiện

Hưng Phát Riverside

Dự án đang thực hiện

Summer Sea

Dự án đang thực hiện

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Tropical Garden

Dự án đang thực hiện

Garden Park

Dự án đang thực hiện

Hưng Phát Riverside

Dự án đang thực hiện

Summer Sea

Dự án đang thực hiện

Hưng Phát Building

Hưng Phát Silver Star

The Golden Star

Hưng Phát Green Star

Green Star Sky Garden

Hưng Lộc Phát Complex

The Blue Star

Mũi né SummerLand

TIN NỔI BẬT

Hưng Lộc Phát chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid 19

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MŨI NÉ SUMMERLAND THÁNG 05/2021

VietinBank hợp tác đồng hành cùng Mũi Né Summerland

Hưng Lộc Phát chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid 19

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MŨI NÉ SUMMERLAND THÁNG 05/2021

VietinBank hợp tác đồng hành cùng Mũi Né Summerland

Xem tất cả