Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh – loigiaihay.com

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

[external_link_head]

I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh

1. Những khó khăn của Nhật Bản:

– Nhật Bản là nước bại trận bị quân đội nước ngoài chiếm đóng, mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

– Nhiều khó khăn bao trùm Nhật Bản: thất nghiệp trầm trọng, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, lạm phát nặng nề.

[external_link offset=1]

Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh - loigiaihay.com

Lược đồ Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Mục 2

2. Những cải cách dân chủ sau chiến tranh:

– Dưới chế độ quân quản của Mĩ, một loạt các chính sách dân chủ được tiến hành:

+ Ban hành Hiến pháp mới.

+ Thực hiện cải cách ruộng đất (0909770449).

+ Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng phạt tội phạm chiến tranh.

+ Giải giáp các lực lượng vũ trang.

[external_link offset=2]

+ Giải thể các công ty độc quyền lớn.

+ Thanh lọc các lực lượng phát xít ra khỏi bộ máy nhà nước.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ.

=> Mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sự phát triển đất nước.

ND chính

Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh: những khó khăn của Nhật Bản và nội dung các cải cách dân chủ.

Loigiaihay.com

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon