Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 52 và 57 Luật Đất đai 2013.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thành đất ở

[external_link_head]

Người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 52 và 57 Luật Đất đai 2013 như sau:

Phù hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện.

Căn cứ theo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, có đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở
Điều 52 và 57 Luật Đất đai 2013 có quy định rõ điều kiện được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ cây trồng lâu năm sang đất ở. Ảnh: B.Trung

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư

[external_link offset=1]

Căn cứ pháp lý Nghị định số 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung theo NĐ 01/2017/NĐ – CP tại Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

a) Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

[external_link offset=2]

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nghĩa vụ tài chính

Sau khi hồ sơ của bạn được cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất, bạn cần phải hoàn thành những nghĩa vụ tài chính sau:

Tiền sử dụng đất: được tính bằng giá chênh lệch giữa giá đất trồng cây lâu năm và giá đất ở. Bạn tham khảo quy định tại địa phương quy định chi tiết về bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất để biết rõ hơn giá đất theo giá nhà nước của đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Quy định trong bảng giá của địa phương

Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm một số loại phí: Phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc địa chính, phí trích lục bản đồ… [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon