Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc

 • Contents

  Giáo trình Nhà máy thủy điện – Nguyễn Đức Tình

  Giáo trình “Nhà máy thủy điện” có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguồn thủy năng và khả năng sử dụng nguồn thủy năng, thông số thủy năng của nhà máy thủy điện, tính toán thiết kế nhà máy thủy điện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  [external_link_head]

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc80p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc doinhugiobay_18 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-03-2016 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 335 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 98   Download

 • Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.6

  Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.6 trình bày nguyên lý làm việc, phân loại, đặc điểm cấu tạo, ưu nhược điểm, điều kiện ứng dụng của loại nhà máy thủy điện tích năng.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc12p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc mynhanvole91 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-07-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 260 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 56   Download

 • Đồ án: Thiết kế nhà máy điện kiểu thuỷ điện

  Đồ án Thiết kế nhà máy điện kiểu thuỷ điện trình bày nội dung: Chọn máy phát điện, tính toán phân bố công suất, vạch phương án nối điện, chọn máy biến áp, tính tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, tính chọn khí cụ điện và các phần tử có dòng điện chạy qua, tính toán thiết kế phần tự dùng trong nhà máy điện,… Mời các bạn cùng tham khảo

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc60p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc kennyphuoc Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 25-04-2018 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 330 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 46   Download

 • Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương IV

  Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương IV – Tính toán ổn định và độ bền của nhà máy thuỷ điện có nội dung trình bày đặc điểm và yêu cầu tính toán ổn định và độ bền nhà máy thủy điện, tính toán thủy điện chống trượt nhà máy thủy điện, ứng suất dưới bản đáy nhà máy, tính toán độ bền chung nhà máy thủy điện, tính toán độ bền cục bộ nhà máy thủy điện.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc35p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc mynhanvole91 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-07-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 190 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 40   Download

 • Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.4

  Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.4 trình bày đặc điểm cấu tạo, ưu điểm, nhược điểm, điều kiện ứng dụng của loại nhà máy thủy điện sau đập. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc35p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc mynhanvole91 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-07-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 164 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 38   Download

 • Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương I (2.5)

  [external_link offset=1]

  Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương I (2.5) – Nhà máy thủy điện đường dẫn có nội dung trình bày đặc điểm cấu tạo, ưu, nhược điểm và điều kiện ứng dụng của nhà máy thủy điện đường dẫn.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc9p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc mynhanvole91 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-07-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 175 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 30   Download

 • Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.5

  Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.5 – Nhà máy thủy điện thủy triều có nội dung trình bày nguyên lý làm việc, các sơ đồ cấu tạo của loại nhà máy thủy điện thủy triều.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc6p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc mynhanvole91 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-07-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 133 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 30   Download

 • Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.7

  Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương II.7 – Đặc điểm cấu tạo của các loại nhà máy thuỷ điện tiếp tục trình bày đặc điểm cấu tạo của loại nhà máy thủy điện nhỏ bao gồm nhà máy thuỷ điện nhỏ loại ngang đập, nhà máy thuỷ điện nhỏ loại sau đập và đường dẫn.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc12p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc mynhanvole91 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-07-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 156 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 26   Download

 • Đồ án tốt nghiệp “Thiết kế nhà máy nhiệt điện”

  Như đã trình bày ở phần trên, nhà máy nhiệt điện thiết kế gồm hai tổ máy, hoạt động theo sơ đồ khối; mỗi tổ một lò, một máy. Do đó, trong phần này chỉ lập sơ đồ nhiệt nguyên lý cho một tổ máy, tổ máy còn lại hoàn toàn tương tự. Chọn số cấp khử khí: hai cấp. Cấp khử khí thứ nhất cho dòng nước ngưng thu hồi từ hộ tiêu thụ nhiệt về, dòng nước ngưng này thường chứa nhiều khí không ngưng….

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc105p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc nguyenngocbich1991 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 14-05-2010 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 1319 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 475   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu thiết kế Hệ điều khiển máy nén khí tại nhà máy Thuỷ điện Thác Bà

  “Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu thiết kế Hệ điều khiển máy nén khí tại nhà máy Thuỷ điện Thác Bà” nhằm ứng dụng các công nghệ mới vào thực tế và đảm bảo cho sự vận hành an toàn, tin cậy lâu dài của hệ thống nén khí nói chung và của nhà máy thủy điện Thác Bà nói riêng.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc98p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc dailyphu Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-03-2010 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 564 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 230   Download

 • Đồ án tốt nghiệp về Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác bà

  Ngày nay hầu hết tất cả các Nhà máy và Xí nghiệp công nghiệp, đều được trang bị các hệ thống tự động hoá ở mức độ cao. Các hệ thống này nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí sản xuất, giải phóng người lao động khỏi những vị trí độc hại. Các hệ thống tự động hoá giúp ta theo dõi, giám sát các quy trình công nghệ thông qua các hệ thống đo lường kiểm tra. Các hệ thống tự động hoá còn thực hiện các chức…

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc99p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc tanlang Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 19-03-2010 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 282 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 76   Download

 • Đồ án : Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy thuỷ điện Thác bà

  Chương 1- Thiết bị logic khả trình LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay hầu hết tất cả các Nhà máy và Xí nghiệp công nghiệp, đều được trang bị các hệ thống tự động hoá ở mức độ cao. Các hệ thống này nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí sản xuất, giải phóng người lao động khỏi những vị trí độc hại. Các hệ thống tự động hoá giúp ta theo dõi, giám sát các quy trình công nghệ thông qua các hệ thống đo lường kiểm tra. Các hệ…

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc98p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc dailyphu Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-03-2010 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 288 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 72   Download

 • Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng Matlab tính toán áp lực nước va trong đường ống áp lực của nhà máy thủy điện EA Krông Rou

  ông trình Thủy điện Ea Krông Rou với công suất thiết kế 28MW, gồm hai tổ máy. Nhà máy Thủy điện đặt tại chân thác, cách Quốc lộ 26 khoảng 8 km, cách Tp. Nha Trang khoảng 60km về phía Tây Bắc. Cụm công trình đầu mối được xây dựng tại đỉnh thác thuộc nhánh suối Ea Krông Rou. Hồ chứa nước và tuyến năng lượng thuộc địa phận xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc26p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc and_12 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-08-2013 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 113 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 24   Download

 • Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương III

  Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương III – Các vấn đề thủy lực nhà máy thuỷ điện có nội dung trình bày các bộ phận dẫn nước vào nhà máy thủy điện, các bộ phận dẫn dòng sau nhà máy thủy điện.

  [external_link offset=2]

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc18p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc mynhanvole91 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 08-07-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 133 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 24   Download

 • Bài giảng Lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc50p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc vivi1215 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 23-03-2014 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 274 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 23   Download

 • Nhà máy phong điện lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

  Cánh đồng gió Walney ngoài khơi bờ biển Cumbria (VQ Anh) hôm qua đã chính thức trở thành nhà máy phong điện lớn nhất thế giới đi vào hoạt động. Cánh đồng gió bao gồm 102 tuabin gió, trải dài trên diện tích 73 km vuông và cho công suất tối đa 367,2 MW. Nhà máy có thể đáp ứng điện sinh hoạt cho 1 nửa trên tổng số hộ dân sinh sống tại Cumbria (khoảng 320.000 ngôi nhà). Tại giai đoạn 1 của dự án, kể từ tháng 1 năm ngoái, trạm Walney 1 đã bắt đầu cung cấp…

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc3p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc bibocumi12 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 29-10-2012 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 94 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 13   Download

 • Nghiên cứu xác định cao trình hợp lý của nhà máy thủy điện Pá Chiến trong hệ thống thủy điện bậc thang

  Trong bài báo này, tác giả giới thiệu cách xác định cao trình hợp lý của nhà máy thủy điện trong hệ thống thủy điện bậc thang, áp dụng cho nhà máy thủy điện Pá Chiến. Đây cũng là tài liệu để tham khảo để tính toán, thiết kế cho những nhà máy thủy điện tương tự.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc7p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc namthangtinhlang_03 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 10-11-2015 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 48 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 6   Download

 • Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp đo lường và điều khiển hiện đại nhằm nâng cao chất lượng ổn định tần số trong nhà máy thủy điện vừa và nhỏ

  Mục đích nghiên cứu là xây dựng phương pháp và thuật toán nhận dạng và điều khiển cho thiết bị điều khiển tổ máy phát điện của các nhà máy thủy điện công suất vừa và nhỏ làm cơ sở để vận hành và khai thác hiệu quả thiết bị điều khiển của nước ngoài sản xuất và làm cơ sở để xây dựng phần mềm khi chúng ta tiến hành tự chủ trong việc thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển nêu trên.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc28p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc cotithanh999 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 05-05-2020 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 18 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 1   Download

 • Nghiên cứu thiết kế hệ thống quan trắc trượt lở đất đá theo thời gian thực ở nhà máy thủy điện Xekaman 3

  Bài viết này trình bày nghiên cứu thiết kế xây dựng một hệ thống quan trắc theo thời gian thực dựa trên công nghệ GNSS CORS để triển khai lắp đặt quan trắc trượt lở đất đá ở nhà máy thủy điện Xekaman 3 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc10p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc vikiba2711 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 12-05-2020 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 13 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 1   Download

 • Bài giảng Thủy năng – Thủy điện: Chương 9.3 – PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng “Công trình thủy – Chương 9.3: Nhà máy thủy điện” giới thiệu một số hình ảnh về quá trình xây dựng và lắp đặt một đập thủy điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc6p Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc koxih_kothogmih5 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 29-08-2020 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 19 Thiết Kế Nhà Máy Thủy điện chọn lọc 1   Download

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon