Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp

[external_link_head] [external_link offset=1]

Tác giả: Huỳnh Nhơn

Năm xuất bản: 2016

Lần xuất bản: Tái bản lần thứ năm

ISBN: 0909770449

  • Thông tin sản phẩm
  • Nhận xét của khách hàng

Sách được biên soạn chủ yếu nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Cung cấp điện, Điện công nghiệp…). Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ trong các cơ quan xí nghiệp liên quan.

MỤC LỤC

[external_link offset=2]

Chương 1  Tổng quan

Chương 2  Phụ tải điện

Chương 3  Sơ đồ cấu trúc nhà máy điện và trạm biến áp

Chương 4  Chọn máy biến áp điện lực

Chương 5  Sơ đồ nối điện

Chương 6  Tính toán dòng điện ngắn mạch

Chương 7  Tính toán tổn thất điện năng trong máy biến áp 

Chương 8  Hạn chế dòng ngắn mạch

Chương 9  Tính toán kinh tế – kỹ thuật quyết định phương án thiết kế

Chương 10  Chọn khí cụ điện và các phần dẫn điện

Chương 11  Tự dùng trong nhà máy điện trạm biến áp

Chương 12  Tổng kết phần thuyết minh 

Chương 13  Vẽ sơ đồ nối điện chính và tự dùng 

Chương 14  Vẽ thiết bị phân phối điện

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon