Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

thứ hai – 22/02/2021 16:57

thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập
xây dừng xây dựng triển khai sau
xây dừng cơ sở theo quy định tại nghị định 10/2021/nĐ-cp của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bạn đang xem: Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Xem thêm: Nhà cấp 4 là gì ? Thế nào là nhà cấp 4 – Các loại nhà trong tiếng anh

thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập 
        xây dừng xây dựng triển khai sau 
        xây dừng cơ sở

     i. quy định tại Điều 10 nghị định 10/2021/nĐ-cp của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
     1. chi phí chuẩn bị dự án gồm chi phí để thực hiện các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.
     2. cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 Điều này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 Điều này.
     3. Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
     4. Đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc nêu tại khoản 1 Điều này thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 nghị định này.
     5. dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 Điều này sau khi được phê duyệt được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng.
     ii. quy định tại khoản 6 Điều 13 nghị định 10/2021/nĐ-cp của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
     chủ đầu tư thẩm định dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập
xây dừng xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án. trường hợp dự toán các chi phí này đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư xây dựng, chủ đầu tư xem xét quyết định việc chuẩn xác lại nếu cần thiết. trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 nghị định này.
     căn cứ các quy định nêu trên, dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau
xây dừng cơ sở do chủ đầu tư thẩm định.

     
sở xây dựng hướng dẫn để các cơ quan, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh được biết và nghiên cứu thực hiện./.


 

Xem thêm: Long mạch là gì? Những lợi ích và các loại long mạch

tác giả bài viết: khoa-qlxd

Tổng hợp: https://tapdoantrananh.org.vn
Danh mục: Kiến thức xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon