Thai Duong Group

Giới thiệu về Thái Dương

[external_link_head]

– 15 năm trải nghiệm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và con giống.


– Đã xây dựng 7 dự án trại chăn nuôi lợn giống, qui mô 6.000 nái cụ kỵ và ông bà, 60.000 lợn tổng đàn.

Sản phẩm nổi bật

Nguồn Gen: Sử dụng dòng thuần giữa Durroc Canada và Đan Mạch

[external_link offset=1]

Sản phẩm đặc biệt, công nghệ Brill USA

Sản phẩm dành cho heo con sau cai sữa

Là sản phẩm của đàn GP có nguồn gốc quỹ gene được nhập khẩu từ các trang trại giống tốt nhất của Đan Mạch

Sản phẩm sử dụng nấm men SC47

[external_link offset=2]

Sản phẩm có bổ sung nấm men SC47

03/21/0909770449:00

12/17/0909770449:49

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon