Sweet Home 3D : Thư viện

Dưới đây là ví dụ tạo một ngôi nhà bằng Sweet Home 3D.

[external_link offset=1]

Để xem thử ví dụ, bạn hãy download và mở bằng Sweet Home 3D.

[external_link_head] [external_link offset=2]
userGuideExample.sh3d (2,3 MB)
SweetHome3DExample16-TheHouseByTheLake.sh3d (11,6 MB)
SweetHome3DExample15-HouseWithDormers.sh3d (15,3 MB)
SweetHome3DExample14-HaussmannStyleApartment.sh3d (10,9 MB)
SweetHome3DExample13-AlpsHotel.sh3d (7,7 MB)
SweetHome3DExample12-LoftWithOffice.sh3d (8,9 MB)
SweetHome3DExample11-HouseWithTerrace.sh3d (10,6 MB)
SweetHome3DExample10-FlatWithMezzanine.sh3d (7,9 MB)
SweetHome3DExample9-WoodenShed.sh3d (11,8 MB)
SweetHome3DExample8.sh3d (13 MB)
SweetHome3DExample7.sh3d (7 MB)
SweetHome3DExample6.sh3d (3,6 MB)
SweetHome3DExample5.sh3d (3,4 MB)
SweetHome3DExample4.sh3d (4,1 MB)
SweetHome3DExample3.sh3d (3,3 MB)
SweetHome3DExample2.sh3d (1 MB)
SweetHome3DExample.sh3d (1,8 MB)

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon