quyhoach

Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Thị tứ Cầu lớn  (25/10/2017)
  

01. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Thị tứ Cầu lớn (QĐ Phê duyệt: 5131/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm gần kênh Tham Lương (Vườn Trầu)  (25/10/2017)
  

02. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm gần kênh Tham Lương (Vườn Trầu) (QĐ Phê duyệt: 4823/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

[external_link_head]
Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 80B  (25/10/2017)
  

03. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 80B (QĐ Phê duyệt: 4800/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 12  (25/10/2017)
  

04. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 12 (QĐ Phê duyệt: 5336/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

[external_link offset=1]
Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm Xuân Thới Đông  (25/10/2017)
  

05. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm Xuân Thới Đông (QĐ Phê duyệt: 5250/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm (Khu 1)  (25/10/2017)
  

06. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm (Khu 1) (QĐ Phê duyệt: 3795/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn A (Khánh Đông)  (25/10/2017)
  

07. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn A (Khánh Đông) (QĐ Phê duyệt: 646/QĐ-UBND ngày 14/02/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bà Điểm (Khu 2)  (25/10/2017)
  

08. Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bà Điểm (Khu 2) (QĐ Phê duyệt: 3793/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm xã Tân Xuân  (25/10/2017)
  

09. Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm xã Tân Xuân (QĐ Phê duyệt: 3911/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

[external_link offset=2]
Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư Ngã tư Thới Tứ – xã Thới Tam Thôn  (25/10/2017)
  

10. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư Ngã tư Thới Tứ – xã Thới Tam Thôn (QĐ Phê duyệt: 4473/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

TIN ĐÃ ĐƯA

 • Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ngã Ba Giồng  (25/10/2017)
 • Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thị Trấn Hóc Môn  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và công nghiệp xã Xuân Thới Sơn  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Trung Chánh  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ngã Ba Giồng – Bắc Tỉnh lộ 9 xã Xuân Thới Sơn  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc Quốc lộ 1A – xã Bà Điểm  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ngã ba Hồng Châu – Đông Bắc quốc lộ 22  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc Hương lộ 80B  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía nam Tỉnh lộ 9 xã Xuân Thới Sơn  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía đông Tỉnh lộ 14 xã Xuân Thới Thượng  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Xuân Thới Thượng  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc Hương lộ 65 xã Xuân Thới Sơn  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Thới Tam Thôn (Khu 1)  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Thới Tam Thôn (Khu 2)  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hương lộ 80  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường Trần Văn Mười xã Xuân Thới Đông  (25/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ngã ba Hồng Châu – phía tây Quốc lộ 22 xã Tân Thới Nhì  (24/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Xuân Thới Thượng (giáp Công ty Delta)  (24/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Hương lộ 65 – xã Tân Thới Nhì  (24/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc Tỉnh lộ 14, Xuân Thới Thượng  (24/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn  (24/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Hiệp, huyện Hóc Môn  (24/10/2017)
 • QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học quốc tế Việt Nam  (24/10/2017)
 • QHCT Khu dân cư Thị Trấn Hóc Môn  (24/10/2017)
 • QHCT Khu dân cư xã Tân Xuân phía đông Quốc lộ 22  (24/10/2017)
 • QHCT Khu công nghiệp và Dân cư xây dựng mới Nhị Xuân  (24/10/2017)
 • Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Ngã ba Hồng Châu phía Đông – Bắc Quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì và xã Tân Hiệp – huyện Hóc Môn  (14/04/2016)
 • Công khai quy hoạch 1/2000 Khu dân cư đô thị xã Thới Tam Thôn (khu 1).  (28/02/2015)
 • Công khai quy hoạch 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Hiệp  (18/01/2015)
 • Chấm dứt không thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu nhà ở xã Bà Điểm do Công ty TNHH xây dựng – kinh doanh Việt Tân thực hiện  (18/01/2015)

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon