QUY HOẠCH THỊ XÃ LAGI, BÌNH THUẬN TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035 – Miền Đất Vàng

QUY HOẠCH THỊ XÃ LAGI, BÌNH THUẬN TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035 - Miền Đất Vàng

>>> Click xem dự án “Khu Đô Thị Tân Thiện – Lagi – Bình Thuận”. Tại đây & “Khu Đô Thị Phước Hội – Lagi – Bình Thuận”. Tại đây  

-QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035

-Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

-Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

-Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

-Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc Quy hoạch chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

-Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

-Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

-Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; —-Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

-Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

-Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030;

-Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2030;

-Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035;

-Căn cứ Công văn số 13/BXD-QHKT ngày 01/02/2019 của Bộ Xây dựng về việc góp ý Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035;

-Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 128/TTr-SXD ngày 01/4/2019, 

[external_link_head]

QUYẾT ĐỊNH: Click để xem quyết định 1061qdub

Cụ thể, Khu đô thị hành chính phức hợp: Tại khu vực cửa ngõ phía Bắc thị xã La Gi, gồm toàn bộ địa giới hành chính phường Tân An và một phần địa giới hành chính các phường Tân Thiện, Tân Phước, Bình Tân. Quy mô 1.686 ha; dân số đến 2035 đạt 54.000 người.

Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ mới: Tại khu vực trung tâm đô thị của thị xã La Gi, bao gồm hai bên tuyến đường số 4 và là trục giao thông chính đấu nối với tuyến Quốc lộ 55, nối kết trung tâm thị xã La Gi với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Phan Thiết. Quy mô 762 ha; dân số đến 2035 đạt 11.000 người.

[external_link offset=1]

Khu đô thị dịch vụ – cảng cá: Tại khu vực nội thị thị xã La Gi, thuộc địa giới hành chính phường Phước Hội, phường Phước Lộc, phường Bình Tân, được chỉnh trang, cải tạo trên cơ sở khu vực phố cũ La Gi. Quy mô 733 ha; dân số đến 2035 đạt 75.000 người.

Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ: Trên địa bàn 02 xã Tân Phước và Tân Bình. Quy mô: Khu số 4A có diện tích 932 ha, dân số đến 2035 đạt 10.500 người; khu số 4B có diện tích 608 ha, dân số đến 2035 đạt 7.500 người.

Khu đô thị dịch vụ – du lịch: Thuộc một phần các xã Tân Phước, Tân Bình, Tân Tiến và Tân Hải. Quy mô 1.522 ha; dân số đến 2035 đạt 12.000 người.

Khu vực nông nghiệp và dự trữ phát triển: Thuộc một phần các xã Tân Phước, Tân Bình, Tân Tiến và Tân Hải. Quy mô 12.267,25 ha; dân số đến 2035 đạt 15.000 người.

Lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị giai đoạn 2020 – 2025:

Khu đô thị: Phát triển một phần khu đô thị mới tại khu số 1 – khu đô thị phức hợp hành chính tại phường Tân An quy mô đất ở khoảng 289,29 ha; phát triển một phần khu đô thị mới tại khu số 2 – khu đô thị hỗn hợp dịch vụ hai bên tuyến đường số 4 quy mô đất ở khoảng 129,42 ha; phát triển và cải tạo khu dân cư cũ gắn với cảng cá La Gi với quy mô đất ở khoảng 342,59 ha; phát triển khu đô thị công nghiệp, dịch vụ với loại hình nhà ở xã hội, nhà ở mật độ thấp phục vụ nhu cầu cho lao động, dịch vụ công nghiệp và du lịch cận kề – khu số 4A, 4B với tổng quy mô khoảng 72,4 ha; một phần khu đô thị du lịch dịch vụ – Khu số 5 quy mô khoảng 36,8 ha (khu vực nội thị) và khoảng 920 ha (khu vực ngoại thị); một phần khu đô thị nông nghiệp, dịch vụ – khu số 6 quy mô khoảng 124,7 ha.

khu công nghiệp, kho tàng: Tập trung hoàn thiện cụm công nghiệp Tân Bình tại xã Tân Bình, quy mô 50 ha; lập quy hoạch và dự án cho khu khai thác cát thủy tinh với quy mô khoảng 20 ha nhằm đẩy mạnh cơ cấu phát triển công nghiệp; phát triển khu chuyển tải hàng hóa tại cửa biển La Gi.

Khu dịch vụ công cộng: Thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn tại khu vực trung tâm hiện hữu thị xã gắn với tuyến đường N4 và khu cửa ngõ của thị xã; xây dựng Trung tâm văn hóa quy mô 3 ha tại phía Tây khu đô thị số 1; xây dựng các điểm dịch vụ công cộng hai bên sông Dinh đoạn qua khu vực phường Tân Thiện, Bình Tân, Phước Hội và Phước Lộc.

[external_link offset=2]

Khu công viên cây xanh thể dục thể thao: Hình thành khu trung tâm thể dục thể thao mới cho thị xã tại khu đô thị số 1 quy mô diện tích khoảng 30 ha. Cải tạo chỉnh trang và xây dựng thêm các công viên cây xanh hai bờ sông Dinh.

Trung tâm y tế: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các cở sở y tế hiện có cho thị xã nhằm đảm bảo tốt hơn nữa đồng thời đáp ứng được nhu cầu phục vụ du lịch, dịch vụ; xây dựng các cơ sở y tế tại các khu đô thị mới cùng với sự phát triển của dân cư.

Giáo dục đào tạo: Nâng cấp các trường học đạt chuẩn trường quốc gia; bổ sung thêm một trường trung học phổ thông tại phường Tân An quy mô diện tích khoảng 2 ha; hình thành trung tâm giáo dục đào tạo nghề tại phía Tây khu đô thị số 1, gắn với việc đào tạo nghề nghiệp quy mô diện tích khoảng 5 ha.

Du lịch, dịch vụ: Đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ của thị xã nhằm cụ thể hóa chiến lược kinh tế biển là mũi nhọn, động lực phát triển chính yếu cho thị xã La Gi. Trong giai đoạn đầu sẽ tập trung phát triển các khu, điểm du lịch, gồm: Xây dựng khu du lịch văn hóa tâm linh dinh Thầy Thím với quy mô diện tích khoảng 5 ha; xây dựng phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng gắn với biển với tổng quy mô diện tích khoảng 953 ha. [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon