Quy hoạch sử dụng đât

Công bố quỹ đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La Tín…

06/05/2021 14:15 206

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum công bố quỹ đất tại các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý (cập nhật đến ngày 30/4/2021) tại văn bản số 329/BQLKKT-XDTNMT ngày 06 tháng 5 năm 2021 để các nhà đầu tư biết, đăng ký đầu tư, cụ thể:

[external_link_head]

Công bố quỹ đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

17/06/2020 08:31 437

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Công bố quỹ đất tại KKTCK quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đak La

27/08/2017 08:30 543

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành bản Công bố quỹ đất tại KKTCK quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đak La.

Công bố quỹ đât tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công ngh…

23/08/2017 08:30 486

Công bố quỹ đât tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hoà Bình, cụm công nghiệp Đăk La. Xem tại đây!

QH sử dụng đất KCN Bờ Y

16/08/2017 08:30 345

[external_link offset=1]

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!

QH sử dụng đất khu đô thị Bắc Bờ Y

16/08/2017 08:30 429

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!

QH sử dụng đất khu đô thị Nam Bờ Y

16/08/2017 08:30 379

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!

QH sử dụng đât khu I -KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

16/08/2017 08:30 341

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!

QH sử dụng đất khu II-KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

16/08/2017 08:30 364

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

[external_link offset=2]

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!

QH sử dụng đất khu III-KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

16/08/2017 08:30 349

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!

QH sử dụng đất khu Trung tâm thương mại

16/08/2017 08:30 397

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!

CCN ĐẮK LA

15/08/2017 08:30 451

Quy hoạch sử dụng đất tại CCN Đắk la, huyện Đắk Hà, Kon Tum.

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon