Quy hoạch phát triển – Default

Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên.

​Quyết định 4088/QĐ-UBND​​

[external_link_head]
1/21/2020 6:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên

​TTĐT – ​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên.

​Quyết định 1179/QĐ-UBND ​

5/7/2021 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng

TTĐT – ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng.

​​Quyết định 1184/QĐ-UBND  ​

5/6/2021 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại, dịch vụ Sabinco – Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại, dịch vụ Sabinco – Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

UBND thành phố Thủ Dầu Một vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại, dịch vụ Sabinco – Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

​Quyết định 272/QĐ-UBND

4/3/2019 12:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch xây dựng, đô thị Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát

​TTĐT – ​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát.

​Quyết định 1180/QĐ-UBND ​

5/7/2021 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (0909770449) tỉnh Bình Dương Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (0909770449) tỉnh Bình Dương

​Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (0909770449) tỉnh Bình Dương.​

​Theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (0909770449) tỉnh Bình Dương, đế​​n năm 2020, diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh là 190.535 ha, chiếm 70,7% và diện tích đất phi nông nghiệp là 78.929 ha, chiếm 29,3%; không còn đất chưa sử dụng. Trong kỳ cuối (0909770449), diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp của năm 2016 là 178 ha, năm 2017 là 3.233 ha, năm 2018 là 8.483 ha và năm 2020 là 4.127 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 10 ha vào năm 2016; 551 ha năm 2017; 351 ha năm 2018; 273 ha năm 2019 và 350 ha năm 2020​.

Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 nă​​​m kỳ cuối (0909770449), năm 2016 Bình Dương có 207.435 ha đất nông nghiệp và 62.029 ha đất phi nông nghiệp; năm 2017 có 204.203 ha đất nông nghiệp và 65.262 ha đất phi nông nghiệp; năm 2018 có 195.719 ha đất nông nghiệp và 73.745 ha đất phi nông nghiệp; năm 2019 có 194.662 ha đất nông nghiệp và 74.802 ha đất phi nông nghiệp; năm 2020 có 190.535 ha đất nông nghiệp và 78.929 ha đất phi nông nghiệp​.​

Tải về Nghị quyết 59/NQ-CP ​

Tải về Bản đồ​

6/19/2018 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Ban Biên tập

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025 Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025

TTĐT – ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025​.

​Quyết định 4291/QĐ-UBND  ​

9/12/2020 4:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch hạ tầng, kỹ thuật Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Dầu Tiếng Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Dầu Tiếng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Dầu Tiếng.

[external_link offset=1]

​Quyết định 2839/QĐ-UBND ​​

10/8/2019 11:00 AM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng.

Quyết định 4092/QĐ-UBND​

1/21/2020 6:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 0909770449” Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 0909770449”

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 0909770449”.

​Kế hoạch 3214/KH-UBND ​​

7/10/2019 6:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch phát triển KT-XH; Quy hoạch khối VH-XH Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng

TTĐT – ​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng.

​Quyết định ​1182/QĐ-UBND ​

5/6/2021 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Thành ủy – UBND thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Thành ủy – UBND thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Thành ủy – UBND thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Quyết định 701/QĐ-UBND​​​​

3/17/2020 3:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch xây dựng, đô thị Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tải về Quyết định 1701/QĐ-UBND

7/18/2012 11:00 AM Đã ban hành Xem chi tiết Quy hoạch xây dựng, đô thị Ban Biên tập

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Dĩ An Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Dĩ An

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Dĩ An.

​Quyết định 4096/QĐ-UBND​​

1/17/2020 4:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Bổ sung Quy hoạch tổng hợp quản lý – xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương Bổ sung Quy hoạch tổng hợp quản lý – xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch tổng hợp quản lý – xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương.

​​Quyết định 1061/QĐ-UBND  ​​

11/4/2019 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch khai thác, tái chế, xử lý chất thải Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thủ Dầu Một Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thủ Dầu Một

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thủ Dầu Một.

Quyết định 4095/QĐ-UBND ​

1/21/2020 6:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát.

​Quyết định 4090/QĐ-UBND ​

1/21/2020 6:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025

​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.

Tải về Quyết định 893/QĐ-TTg

1/5/2015 12:00 PM Đã ban hành Xem chi tiết Quy hoạch phát triển KT-XH Ban Biên tập

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Uyên Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Uyên

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Uyên.

​Quyết định 3848/QĐ-UBND​​

2/1/2019 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng.

Tải về Quyết định 3823/QĐ-UBND  ​

2/27/2018 4:00 PM Đã ban hành Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Ban Biên tập

0.00

121,000

0.00

[external_link offset=2]
121000
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Dĩ An Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Dĩ An

TTĐT – ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Dĩ An.

​Quyết định 1178/QĐ-UBND ​

5/7/2021 6:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Bổ sung danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên Bổ sung danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên

​ Tải về Quyết định số 2074/QĐ-U​BND ​​​

8/2/2018 4:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Ban Biên tập

0.00

121,000

0.00

121000
Công bố điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 0909770449, tầm nhìn đến 2030” Công bố điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 0909770449, tầm nhìn đến 2030”

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 0909770449, tầm nhìn đến 2030” kèm theo file hình ảnh bản đồ quy hoạch tại địa chỉ: http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/binh-duong-cong-bo-quyet-dinh-dieu-chinh- bo-sung-%E2%80%9Cquy-hoach-tham-do-khai-thac-va-su-dung-khoa.htm.

Tải về văn bản​ ​​

8/16/2018 3:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT – ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch ​5165/KH-UBND​

11/1/2020 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch phát triển KT-XH; Quy hoạch khối kinh tế Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

TTĐT – ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng​.

​Quyết định ​​2939/QĐ-UBND​

10/22/2020 12:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Giáo Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Giáo

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Giáo.

​Quyết định 3842/QĐ-UBND​  

1/15/2019 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025​ Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025​

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025​.

​Quyết định 703/KH-UBND ​​​

3/1/2019 6:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch phát triển KT-XH; Quy hoạch khối kinh tế; Quy hoạch khối VH-XH Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Thuận An Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Thuận An

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Thuận An.

​Quyết định 3846/QĐ-UBND ​

2/1/2019 5:00 PM Đã ban hành Tin Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Đoan Trang

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Giáo Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Giáo

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Giáo.

Quyết định 3822/QĐ-UBND ​

2/27/2018 5:00 PM Đã ban hành Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Ban Biên tập

0.00

121,000

0.00

121000
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thủ Dầu Một Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thủ Dầu Một

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thủ Dầu Một.

Tải về Quyết định 3820/QĐ-UBND ​

2/27/2018 5:00 PM Đã ban hành Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất Ban Biên tập

0.00

121,000

0.00

121000
[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon