Phường An Phú – Thông tin tổng hợp

Thứ Năm (26/07/2018 | 07:00 GMT + 7) – Lượt xem: 13941

Danh sách người phát ngôn

STT​

[external_link_head]

Họ và tên

Chức vụ​

Đơn vị

Điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

A. UBND thị xã Thuận An​

1

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch UBND

Thành phố Thuận An

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

B. UBND các xã, phường thuộc thị xã Thuận An

1

Tôn Quang Vinh

Chủ tịch UBND

Phường Bình Chuẩn

0909770449

[external_link offset=1]

trananhtanphu@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Hội

Chủ tịch UBND

Phường Thuận Giao

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

3

Lê Anh Vũ

Chủ tịch UBND

Phường An Thạnh

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

4

Ngô Trọng Nghĩa

Chủ tịch UBND

Phường Bình Hòa

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

5

Phạm Phú Nam

Chủ tịch UBND

Phường Lái Thiêu

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

6

Huỳnh Văn Tánh

Chủ tịch UBND

Phường Hưng Định

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

[external_link offset=2]

7

Quản Văn Bình

Chủ tịch UBND

Phường An Phú

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

8

Võ Huỳnh Ngọc Thủy

Chủ tịch UBND

Phường Bình Nhâm

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

9

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chủ tịch UBND

Phường Vĩnh Phú

0909770449

trananhtanphu@gmail.com

10

Trần Thế Phong

Chủ tịch UBND

Xã An Sơn

0909770449

trananhtanphu@gmail.com


[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon