Phân loại 5 Nhóm nợ xấu ngân hàng: Nhóm 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nợ xấu – InfoFinance.vn

Khi đi vay vốn ngân hàng hay công ty tài chính thường sẽ được hỏi có nợ xấu hay không, nợ xấu ở đâu bao lâu…vậy thì tại sao bên cho vay lại quan tâm đến nợ xấu như vậy. Và để tìm hiểu về nợ xấu là gì, có những nhóm nợ xấu nào hiện nay mọi người cập nhật nhanh kiến thức mà Infofinance.vn cung cấp dưới đây.

Nợ xấu là gì

Nợ xấu hay còn gọi là nợ khó đòi, một trong những nối ám ảnh và vấn đề mà các ngân hàng, khách hàng và công ty tài chính hiện nay đang gặp phải. Nhiều người đi vay hiện nay rất là mơ hồ về vấn đề nợ xấu thậm chí không biết đến khái niệm nay như thế nào.

[external_link_head]

Nợ xấu là nợ quá hạn, nợ dưới tiêu chay là nợ nghi ngờ hoặc có khả năng mất vốn. Nói cụ thể và rõ ràng hơn đó là nợ xấu là nợ mà đến hạn trả cho bên vay mà người vay không trả và để trong thời gian dài không trả dù là mục đích cố ý hay không cố ý.

Hiện có rất nhiều thông tin trên mạng nói về nợ xấu, nhưng có một số thông tin đúng còn một số thì sai về phân loại nợ xấu. Có nơi thì đưa tin nợ xấu là nợ từ nhóm 1 còn một số lại đưa ra nợ xấu là nợ từ nhóm 3 trở lên khiến nhiều người hiểu lầm. Vậy nên có thể khảng định với mọi người nợ xấu trước hết là nợ quá hạn nó bao gồm từ nhóm 3, 4,5 .

 Phân loại các nhóm nợ xấu hiện nay

Hiện nợ xấu được phân loại cụ thể trên CIC – Tổ chức tín dụng quốc gia Việt Nam. Lưu ý chỉ nợ xấu là nợ thuộc nhóm 3, 4,5 mà thôi không bao gồm nhóm 1 và 2. Hệ thống CIC đánh giá lịch sử nợ theo 5 nhóm sau:

Nhóm 1 Nhóm nợ đủ tiêu chuẩn Dưới 10 ngày Có thể xem xét vay ngay
Nhóm 2 Nhóm nợ cần chú ý Từ 10 ngày tới dưới 30 ngày Sau 12 tháng
Nhóm 3 Nợ dưới tiêu chuẩn Từ 30 tới dưới 90 ngày 5 năm
Nhóm 4 Nợ nghi ngờ bị mất vốn Từ 90 ngày dưới 180 ngày 5 năm
Nhóm 5 Nhóm nợ có khả năng mất vốn Nợ từ 180 ngày trở lên 5 năm

💥 Bạn có biết: App Vay Tiền Hỗ Trợ Nợ Xấu

Nợ xấu Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn 

Nhóm nợ này bao gồm:

 • Nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn.
 • Nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi đã quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn

Nợ xấu Nhóm 2: Nợ cần chú ý 

Nợ nhóm 2 cần chú ý các khoản nợ như sau:

 • Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày
 • Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu

Nợ xấu Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 

Nhóm nợ này bao gồm các khoản nợ như sau:

[external_link offset=1]

 • Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày
 • Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu
 • Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai
 • Nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng
Phân loại 5 Nhóm nợ xấu ngân hàng: Nhóm 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nợ xấu - InfoFinance.vn
Phân loại nợ xấu CIC

Nợ xấu Nhóm 4: Nợ nghi ngờ 

Nhóm nợ này bao gồm:

 1. Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày
 2. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu
 3. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai

Nợ xấu Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn 

Nợ xấu nhóm 5 dựa trên các tiêu chí sau:

 • Nợ quá hạn trên 360 ngày
 • Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu
 • Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn từ 30 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai
 • Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn

Cách đánh giá phân loại nợ xấu của ngân hàng

Sau khi phân loại xong 5 nhóm nợ như trên thì bên CIC còn thực hiện phân đích và đánh giá chia lại các nhóm nợ một cách sâu hơn, đầy đủ hơn để đưa ra các kế hoạch tiếp theo. Nhóm nợ được chia thành 2 loại như sau:

Nhóm nợ có rủi ro thấp 

Với nhóm nợ này khi vay vốn các ngân hàng cân nhắc cho vay tiếp hay không,  còn bên CIC sẽ có cân nhắc xếp và phân loại lịch sử nợ xấu của bạn trên hệ thống.

 •  Bạn đã trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn trong thời gian tối tiêu là 3 tháng với nợ trung và dài hạn còn 1 tháng đối với nợ ngắn hạn.
 • Có hồ sơ, tài liệu chứng minh bạn đã trả nợ
 • Bạn có đủ hồ sơ, tài liệu để chứng minh bản thân có thể trả hết nợ đúng thời hạn đã cơ cấu lại đó.

Với nhóm nợ nếu bạn chọn vay thế chấp ngân hàng hay vay có tài sản đảm bảo thì dễ dàng vay được còn đối với các sản phẩm vay tín chấp thì cũng được cân nhắc, chủ yếu là các công ty tài chính sẽ cho vay nhiều hơn nhưng bạn phải chứng minh bản thân đã xóa hết nợ xấu với bên cho vay.

Nhóm nợ có rủi ro cao 

Với những ai đang có nợ tín dụng nhưng được quy vào và được CIC, ngân hàng đánh giá là có rủi ro cao thì hầu như 90% là không ai được vay vốn cả.

 • Xảy ra các biến động bất lợi trong môi trường, lĩnh vực kinh doanh tác động tiêu cực trực tiếp đến khả năng trả nợ của khách hàng (thiên tai, địch họa, chiến tranh, môi trường kinh tế
 • Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn, dòng tiền, khả năng trả nợ của  người vay suy giảm liên tục hoặc có biến động lớn theo chiều hướng suy giảm qua 03 lần đánh giá, phân loại nợ liên tục
 • Khách hàng không cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin tài chính  để đánh giá khả năng trả nợ

Tham khảo: theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN 

Phân loại 5 Nhóm nợ xấu ngân hàng: Nhóm 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nợ xấu - InfoFinance.vn
Cac-nhom-no-xau

Nếu nợ xấu kết quả đánh giá rơi vào nợ có rủi ro cao thì có lẽ bạn không nên nghĩ đến các khoản vay của mình bời các ngân hàng hiện nay rất e dè trước khoản nợ như thế nào.

Nợ xấu hiện nay được lưu trữ ở đâu

Thông tin nợ xấu không chỉ được lưu giữ ở các ngân hàng, đơn vị cho vay mà nó được tổng hợp và thống kê đưa đến hệ thống CIC – Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

Các đơn vị cho vay như ngân hàng, công ty tài chính sẽ chuyển hồ sơ vay của bạn lên CIC để bên CIC lưu giữ hồ sơ đánh giá và phân loại nợ xấu trên hệ thống nhằm khi bên cho vay nào đó muốn đánh giá mức độ tín nhiệm của người vay sẽ yêu cầu từ CIC. Vậy nên bạn đừng nghĩ mình đã trốn nợ thành công có thể đi vay thêm nhiều khoản khác, bởi chỉ cần với số CMND của mọi người có thể tra ngay lịch sử nợ xấu nhiều năm về trước không riêng gì nợ xấu của hiện tại.

Cách kiểm tra có nợ xấu hay không

Để biết bản thân có nợ xấu hay không không chỉ áp dụng với những bạn đã từng vay vốn mà còn áp dụng với những ai không vay vốn bởi hiện nay thông tin cá nhân của bạn có thể được người khác dùng để vay nợ. Vậy nên trước khi đi vay vốn mọi người nên kiểm tra tình trạng nợ xấu của mình để không mất thời gian làm thủ tục ở nhiều ngân hàng.

Cách 1: Nhờ nhân viên ngân hàng kiểm tra: Cách này khả quan với bạn nào có người quen, người thân làm ở ngân hàng mới kiểm tra được hoặc bạn đi vay vốn ngân hàng mới được kiểm tra bởi không nhân viên ngân hàng nào rảnh rỗi để đi kiểm tra.

Phân loại 5 Nhóm nợ xấu ngân hàng: Nhóm 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nợ xấu - InfoFinance.vn
Tra cứu lịch sử nợ xấu ở đâu

Cách 2: Nhờ nhân viên tài chính kiểm tra: Nhưng chỉ có nhân viên làm ở công ty tài chính lớn mới kiểm tra được trên CIC, tuy nhiên mọi người sẽ mất phí kiểm tra lịch sử nợ xấu

Cách 3: Kiểm tra trực tiếp trên hệ thống CIC, mọi người có thể tải app CIC về điện thoại hoặc đăng ký tài khoản trên website của CIC sau đó dùng tài khoản đó để kiểm tra. Tuy nhiên đối với cá nhân kiểm tra mọi người chỉ kiểm tra được thông tin sơ bộ ở hiện tại còn các nắm về trước không thể tra được.

Việc kiểm tra trên CIC có 2 hướng đó là:

[external_link offset=2]

 Kiểm tra nợ xấu cá nhân bằng CMND

Thực hiện kiểm tra như sau:

 • Mọi người đăng ký tài khoản trên CIC website : cic.org.vn
 • Tiếp đến đăng nhập vào tài khoản trên menu ” báo cáo khai thác”
 • Sau khi đăng nhập chọn ” Báo cáo khai thác” chọn vào chi tiết hơn từng loại báo cáo đó là báo có miễn phí và báo cáo tính phí
 • Nếu chọn báo cáo tính phí mọi người phải thanh toán mới xem được còn nếu với báo cáo miễn phí chỉ cần nhập mã xác nhận gửi về điện thoại là có thể xem ngay lịch sử nợ xấu hiện tại của mình.

Xem hướng dẫn chi tiết: Cách Kiểm Tra Nợ Xấu Bằng CMND trên cic.org.vn

Kiểm tra CMND có nợ xấu hay không trên app CIC

Thay vì sử dụng dịch vụ website mọi người có thể tải app về điện thoại của mình, lên CH Play hoặc App Store để tải app CIC về điện thoại, sau đó tiến hành đăng ký.

 • Sau khi đăng ký mọi người vào menu ” Khai thác báo cáo”
 • Có 2 hình thức mua báo cáo đó là miễn phí và có phí
 • Nếu chọn miễn phí chỉ cần nhập mã xác nhận là được còn nếu tính phí thì thực hiện thanh toán mới có thể xem

Có 3 hình thức trả phí: Tiền mặt ( đến địa chỉ của CIC để trả), bằng thẻ hoặc chuyển khoản

 • Sau khi thanh toán xong mọi người có thể vào xem được thông tin báo cáo chi tiết

Nên chọn báo cáo có phí bởi nó chi tiết, đầy đủ hơn đặc biệt là thông tin nợ xấu nhiều năm về trước đều được hiển thị.

Nợ xấu bao lâu mới xóa được

Chắc đến đây nhiều bạn đang tìm cách xóa nợ xấu trên CIC, vậy thì câu trả lời là bạn không thể nào xóa được nợ xấu trên đó. Dù bên CIC có xóa nhưng cần thời gian rất dài và quan trọng là:

 • Nợ xấu chỉ được xóa sau khi bạn đã trả hết nợ gốc + lãi + lãi quá hạn cho bên ngân hàng, công ty tài chính cho vay nợ. Bởi nếu không trả nợ thì nợ xấu mãi mãi còn trên hệ thống mà để càng lâu thì việc xóa nợ xấu càng mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên ngân hàng vẫn cho cân nhắc cho vay nếu bạn có nợ xấu đã thanh toán như sau:

 • Nợ dưới 10 ngày cân nhắc cho vay vốn ngay
 • Nợ xấu nhóm 2: Sau 1 năm mới được tiếp tục vay vốn
 • Nợ xấu nhóm 3,4,5 thì khá khó thường sẽ sau 5 năm mới có khả năng xóa được lịch sử nợ xấu

Dịch vụ xóa nợ xấu, đây chính là thông tin cuối cùng muốn mọi người hiểu rõ và tránh xa dịch vụ này. Bạn sẽ luôn được mời gọi dịch vụ xóa nợ xấu ngân hàng từ những người lạ trên mạng xã hội hay tin nhắn, rằng chỉ cần bỏ 1 số tiền bao nhiêu đó thì có thể xóa nợ xấu bởi họ có người thân bên ngân hàng các kiểu.

Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra và Cách xóa nợ xấu Fe Credit

Có rất rất nhiều bạn đã rơi vào trường hợp lừa đảo nay, nhưng hãy tỉnh táo bởi nợ xấu thì được lưu trữ chỉ khi trả nợ mới được xóa và không có ai có thể tự mình xóa lịch sử nợ xấu được cả. Vậy nên đừng dại bỏ tiền vào các dịch vụ như vậy, muốn xóa hãy tìm cách để trả hết số nợ mà mình đang nợ bên vay sau đó xin giấy xác nhận xóa nợ xấu rồi để về vay vốn.

Với các nhóm nợ xấu trên đây mọi người nên biết bản thân mình đang rơi vào tình trạng nợ xấu nào, dựa vào đó có thể đánh giá khả năng vay vốn tiếp tục của bản thân. Cách tốt nhất để giải quyết nợ xấu đó chính là có kế hoạch vay nợ khoa học, hợp lý trả đúng hạn hoặc thanh toán ngay hết số nợ quá hạn của mình. [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon