Mẫu đơn xin xác nhận có nhà ở

Đơn xin xác nhận về việc có nhà ở

Mẫu đơn đề nghị xác nhận có nhà ở là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận có nhà ở. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin được xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

[external_link_head]
  • Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê
  • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
  • Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở

1. Mẫu đơn xin xác nhận có nhà ở số 1

Mẫu đơn xin xác nhận có nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÓ NHÀ Ở TRÊN ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường………………………;

Tôi là: ……………………………………………………………………..Sinh ngày: ………………

CMND/CCCD số:………………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

[external_link offset=1]

Có ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất tại địa chỉ: …………………………………

…………………………………………………………………………………………

Ngôi nhà trên do tôi (nhận chuyển nhượng/xây dựng): ………………. và ở từ ngày …tháng … năm … đến nay.

Ngôi nhà có diện tích là …..m2, trong đó chiều dài : … m2, chiều rộng: …m2.

* Sơ đồ nhà như sau:

+ Phía Đông giáp: ………………………………………………………………………..

+ Phía Tây giáp: …………………………………………………………………………..

+ Phía Nam giáp: ……………………………………………………………………………

+ Phía Bắc giáp: …………………………………………………………………………….

Ngôi nhà của tôi được sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp, không thuộc diện quy hoạch phải di dời và không phải là nhà lấn chiếm do xây dựng trái phép.

Tôi làm đơn này kính đề nghị UBND xã/ phường ……………….. xác nhận: tôi có nhà ở trên đất tại địa chỉ: ………….để (nêu lý do muốn xin xác nhận)………………

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND xã/phường Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin xác nhận có nhà ở số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÓ NHÀ Ở

Kính gửi: – ………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Tôi có ngôi nhà tại: …………………………………………………………………………..

Ngôi nhà trên do tôi (mua, xây dựng): ……….. và ở từ ngày …….. tháng ……. năm ………. đến nay.

[external_link offset=2]

* Về sơ đồ nhà:

+ Phía Đông giáp: …………………………………………………………………………….

+ Phía Tây giáp: ……………………………………………………………………………….

+ Phía Nam giáp: ………………………………………………………………………………

+ Phía Bắc giáp: ………………………………………………………………………………..

Nhà có diện tích: …………….. m2; dài: ……….., rộng: ………. m.

Tôi cam đoan ngôi nhà của tôi không có ai tranh chấp, kiện tụng gì và hiện nay (có nằm trong khu quy hoạch giải tỏa hay không?)

Kính đề nghị UBND Phường ……………….. xác nhận để tôi bổ túc hồ sơ đăng ký hộ khẩu./.

……….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG HÒA MINH

(Yêu cầu đầy đủ nhà đã làm chưa, có nằm trong khu quy hoạch có thông báo giải tỏa chưa và có tranh chấp gì không?).

……….., ngày…tháng…năm…

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon