Liên hệ


Để liên hệ với chúng tôi, bạn có thể gửi email tới trananhtanphu@gmail.com, sử dụng form liên hệ phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ và số điện thoại chúng tôi cung cấp.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

[external_link_head]

122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d0909770449!2d0909770449!3d0909770449!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf17e480a7f%3A0x4f91ae9dc42985a3!2zSOG7r3UgTmdo4buLIEZvb2Q!5e0!3m2!1svi!2s!4v0909770449!5m2!1svi!2s


* là các trường bắt buộc phải điền.

Vui lòng cung đầy đủ thông tin để quá trình trao đổi được diễn ra thuận lợi hơn.

[external_link offset=1][external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon