CHỦ ĐỀ: Kiến Thức

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO DOANH NGHIỆP

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO DOANH NGHIỆP

Mỗi một sự kiện truyền thông sẽ có các hướng lên kế hoạch khác nhau, phụ thuộc vào chiến lược, nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp. Trong bài viết này, hãy cùng Acabiz tham khảo các mẫu kế hoạch truyền thông từ những chuyên gia trên thế giới và chắt lọc ra một cấu trúc cơ bản cho kế hoạch thực thi của doanh nghiệp mình.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon