CHỦ ĐỀ: Kiến Thức

Đế quốc Nhật Bản – Wikipedia tiếng Việt

Đế quốc Nhật Bản – Wikipedia tiếng Việt

Đế quốc Nhật Bản hay Đại Nhật Bản Đế Quốc (大日本帝国 (大日本帝國) Dai nippon tei koku? ) là một nhà nước lịch sử của Nhật Bản tồn tại từ cuộc Cách mạng Minh Trị năm 1868 cho đến khi Hiến pháp Nhật Bản được ban hành năm 1947.[4] Quá trình công nghiệp hóa và quân phiệt….

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon