CHỦ ĐỀ: Kiến Thức

Khái quát chung về đất nông nghiệp? Điều kiện có thể xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp?

Khái quát chung về đất nông nghiệp? Điều kiện có thể xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp?

Đất nông nghiệp là tổng thể các loại đất được xác định là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho việc trồng trọt và chăn nuôi, nghiên cứu thí nghiệm về trồng trọt vẽ chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, cung ứng sản phẩm cho các ngành công nghiệp và dịch vụ.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon