KHOA CHÁN THƯƠNG CHỈNH HÌNH


KHOA CHÁN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

I.  LỊCH SỬ PHÁTTRIỂN:

[external_link_head]

  – Khoa Chấn thương chỉnh hình được thành lập từ tháng 01/1989, tách ra từ khoa ngoại chung.

  – Các trưởng khoa :

    ● BS CKII Phan Văn Nhiệm

    ● BS CKII Hàn Khởi Quang

    ● BS CKII Phạm văn Long – Hiện nay

  – Phó  phó trưởng khoa:

    ● BS CKII Lê Văn Cư

    ● BS CKII Nguyễn Minh Khôi

    ● BS Phan Thanh Thiện – Hiện nay

       ● BS Lương Thiện Tích – Hiện nay

  – Điều dưỡng trương khoa:

    ● ĐD Thạch Thị Nghĩa

    ● CNĐD Nguyễn Thanh Hằng- Hiện nay

II.  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

   – Khoa CTCH laø mt khoa laâm saøng khaùm, ñieàu trò, phu thut cho caùc BN chaán thöông bao goàm chaán thöông chi vaø mt soá beänh lyù veà xöông khôùp.

[external_link offset=1]

– Nghiên cứu khoa học và tiến hành ứng dụng các kỹ thuật cao giúp cho việc chẩn đoán và điều trị

– Nhận chuyển giao và phát triển kỷ thuật mới từ tuyến trên

– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới

– Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông, giáo dục sức khỏe, giáo dục vệ sinh phòng bệnh, phòng chống bệnh truyền nhiễm.

– Quản lý tốt các trang thiết bị và nhân sự

– Tham gia đào tạo BS CKI của trường ĐHYD thành phố Hồ chí Minh, học sinh trường cao đẳng y tế Bình Dương.

  – Hợp tác quốc tế: Hợp tác với hội CTCH Hoa Kỳ, Pháp

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

  1/ Cơ sở vật chất

   – Chỉ tiêu giường bệnh: 65

   – Phòng khám chấn thương chỉnh hình

   – Phòng chăm sóc đặc biệt

  2/ Trang thiết bị hiện có của khoa:

   – 01máy hút đàm

   – Hệ thống oxy tường

   – 01 máy thử đường huyết

   – 01 máy phun khí dung

IV. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

   – Bác Sỹ : 08 Bác sĩ (01 BS trưởng khoa, 01 BS phó khoa và 06 BS điều trị )

      Trong đó :

      ● 01 BS CKII CTCH

      ● 04 BS CKI CTCH

      ● 01 BS CKI ngoại chung

      ● 02 BS CTCH

  – Điều Dưỡng: 15 Điều dưỡng

      Trong đó :

     ● 01 Cử nhân ĐD

     ● 01 ĐD cao đẳng

[external_link offset=2]

     ● 10 ĐDTH

     ● 01 NHSTH

     ● 01 ĐDSH

     ● 01 DSTH

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

– Đóng đinh nội tủy xương chày, điều trị gãy hở mới 2 xương cẳng chân

– Đóng đinh SIGN xuôi dòng điều trị gãy 1/3 trên thân xương đùi

– Vỡ lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em

– Điều trị phẫu thuật gãy đầu dưới xương đùi bằng đinh nội tủy có chốt ngược dòng từ gối

– Điều trị phẫu thuật gãy 1/3 xương cánh tay bằng đinh SIGN

– Điều trị gãy xương đòn bằng phẫu thuật

– Điều trị gãy mâm chày bằng phẫu thuật

– Điều trị cứng khớp gối sau phẫu thuật kết hợp xương vùng gối bằng phương pháp nắn kín

– Điều trị biến chứng sau kết hợp thân xương đùi

– Điều trị phẫu thuật gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp khóa

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

  – Thực hiện các kĩ thuật cao: phẫu thuật thay khớp háng, phẫu thuật nội soi khớp gối.

  – Nâng cao trình độ bác sĩ

  – Nâng cao trình độ điều dưỡng

  – Triển khai tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới của tuyến trên.

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon