Hướng dẫn thanh toán chi phí hạng mục chung trong hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thứ năm, 09/04/2020 16:11

Ngày 08/04/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1657/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hạng mục chung trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.

[external_link_head]

Đối với, nội dung và phương pháp xác định chi phí hạng mục chung trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được quy định cụ thể tại Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

[external_link offset=1]

Theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì nhà thầu thi công xây dựng có quyền quyết định định mức, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng căn cứ nội dung, hồ sơ hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu để đề nghị chủ đầu tư thanh toán hợp đồng cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:

BXD_1657-BXD-KTXD_0909770449_signed.pdf

[external_link offset=2]

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1657/BXD-KTXD

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon