Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel

Dự toán xây dựng – Hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, không sử dụng đơn giá XDCB của địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán như cách truyền thống, chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường. Phân tích định mức dự toán xây dựng công trình, áp giá vật liệu, áp giá nhân công và giá máy thi công để xác định đơn giá xây dựng công trình.

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.

[external_link_head]

1. Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình

– Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá

– Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá

– Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình

– Giá nhân công của công trình

– Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)

Cơ sở pháp lý và hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, Quý khách có thể tham khảo Phương pháp lập giá xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng).

2. Quy ước

– Chọn lập dự toán cho hạng mục công trình có công tác: đào móng băng (50m3); bê tông lót móng đá 4×6 mác 0909770449m3); dọn dẹp vệ sinh (5 công)

– Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Gồm 5 phần theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng TẢI VỀ

– Sử dụng giá nhân công và giá ca máy ban hành tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

– Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng Excel cũng có thể lập dự toán chứ không quá phụ thuộc vào phần mềm lập dự toán.

Lập đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ, mọi yêu cầu  vui lòng liên hệ với Kế toán Việt Hưng để được trợ giúp.

3. VD thực tế dự toán xây dựng bằng Excel về công trình xây dựng trường học

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Mẫu Bảng đơn giá tổng hợp công trình xây dựng trường học
Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Mẫu Bảng đơn giá chi tiết công trình xây dựng trường học

=> Căn cứ bóc tách ở phần Đơn giá tổng hợpĐơn giá chi tiết.

(1) Tạo thêm 3 cột Khối lượng/ Khối lượng chi tiết/ Giá trị – sau đó tạo công thức tính cho 3 cột trong Bảng đơn giá chi tiết.

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Bổ sung thêm cột thông tin cho bảng đơn giá chi tiết

(2) Thiết lập công thức tính

– Cột Khối lượng: căn cứ vào cột Khối lượng ở bên bảng Đơn giá tổng hợp để lập công thức, ví dụ sử dụng công thức VLOOKUP

+ Chọn Hàm =vlookup và trỏ chuột kích vào cột STT chọn 1

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Công thức tính Khối lượng dự toán xây dựng bằng Excel

– Di chuyển sang bảng Đơn giá tổng hợp chọn toàn bộ vùng từ số 1 ít nhất lấy đến vùng cột Khối lượng (cột E) – sau khi chọn vùng xong thì ấn “F4” để khóa miền

[external_link offset=1]

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Bôi đen các cột ở Bảng đơn giá tổng hợp

– Vẫn ở trên bảng Đơn giá tổng hợp, trên hàm công thức:

+ Đánh thêm số 5 vì cột Khối lượng đếm từ trái qua phải ở vị trí thứ 5

+ Đánh thêm số 0 để không làm tròn vẫn giữ nguyên giá trị của hàm tìm kiếm

=> Đóng ngoặc công thức ấn Enter (chú ý 1 số máy tính công thức hàm cách nhau bởi dấu “ ; ” or “ , ”)

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Hàm Vlookup

– Sau khi ấn Enter thì sẽ cho ra Kết quả ở bảng Đơn giá chi tiết như dưới đây:

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Kết quả khối lượng

– Kế tiếp từ ô kết quả “8.58” kéo trượt xuống dưới sẽ thấy các kết quả khối lượng ở các hạng mục 1,2,3,4… -> sẽ có các các ô hiển thị “#N/A” thì là các giá trị không tìm kiếm được do bên Đơn giá Tổng hợp không có dữ liệu chi tiết các mục chi phí

– Tiếp tục tham chiếu kéo xuống bôi đen toàn bộ hạng mục 1 AC.13122 ứng với giá trị 8.58, kích chuột phải chọn “Paste Special”

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Chọn cột Khối lượng

– Hiển thị bảng chọn “Values” -> tức là chỉ Copy giá trị số 8.58, không phải Copy cả phần công thức tính giá trị sẽ bị sai

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Chọn Value
Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Tạo các giá trị tương tự kết quả

=> Tương tự như vậy các hạng mục phía sau cũng thao tác y như mục 1 AC.13122 trên.

– Cột Khối lượng chi tiết: mục đích lấy khối lượng x định mức các chi phí nếu có trong bảng Đơn giá chi tiết

+ Chọn Hàm =Cột Khối lượng*Cột định mức -> Enter ra kết quả

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Công thức Khối lượng chi tiết
Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Kết quả khối lượng chi tiết

=> Từ kết quả trên ta lần lượt kéo chuột xuống tham chiếu các giá trị hạng mục 1 AC.13122

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Tạo các kết quả tương tự

– Cột Giá trị: mục đích lấy Khối lượng chi tiết x Đơn giá các chi phí trong bảng Đơn giá chi tiết

+ Chọn Hàm =Cột Khối lượng chi tiết * Cột đơn giá-> Enter ra kết quả

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Công thức tính Giá trị

=> Từ kết quả trên ta lần lượt kéo chuột xuống tham chiếu các giá trị hạng mục 1  AC.13122

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Các kết quả cột giá trị

(4) Tạo thêm 3 Sheet trong Excel vì mục tiêu dự toán sẽ là bảng Tổng hợp vật tư-nhân- công- máy thi công

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Tạo thêm các Sheet để bóc tách dự toán công trình xây dựng bằng excel

=> Trường hợp trên dự toán gốc có tổng hợp vật tư/nhân công/máy thi công thì sẽ không cần phải bóc tách nữa.

– Vào phần “Đơn giá chi tiết” chuột phải chọn “Move or Copy” -> tạo thêm 1 file tương tự

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Sao chép đơn giá chi tiết
Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Nhân bản đơn giá chi tiết dự toán xây dựng bằng Excel

Sau đây thao tác VD bóc tách Tổng hợp vật tư (thao tác tương tự trên cả TH nhân công/máy thi công)

+ Thao tác trên Đơn giá chi tiết (2) đã sao chép

+ Chọn ô “Giá trị” -> góc phải màn hình chọn “Sort & Filter/ Filter”

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Thanh lọc giá trị 0

+ Chọn ô mũi tên xuống tích “0” -> OK để loại bỏ các giá trị 0

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Lọc loại bỏ các giá trị 0

=> Sẽ cho hiển thị tàn giá trị = “0” -> Bôi đen từ hàng số 1 tất cả chọn “Delete Row” loại bỏ

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Xóa các giá trị 0

+ Góc phải ô Giá trị chọn phễu lọc tích “Select All”

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Lọc lại các giá trị không phải 0

=> Tương tự như lọc giá trị 0 phía trên ta cũng thao tác như vậy để lọc Công/Ca loại bỏ về mảng Nhân công ở mục Đơn vị chỉ để lấy dự toán về Vật tư như kg,m2,m3,

[external_link offset=2]

=> Tương tự như lọc giá trị 0 phía trên ta cũng thao tác như vậy để lọc % ở mục Thành phần hao phí loại bỏ về chỉ để lấy dự toán về Vật tư.

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Lọc cột Đơn vị

=> Kết quả sau khi lọc xong toàn bộ Đơn vị cho dự toán tổng vật tư.

(5) Tổng hợp phân loại nguyên vật liệu cùng tên gọi

– Bôi đen toàn bộ chọn mục “Insert/PivotTable” -> OK

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Hợp nhất các tên gọi nguyên vật liệu xây dựng giống nhau
Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Bảng PivotTable

– Bên dưới sẽ hiển thị thêm file Sheet -> góc phải tích chọn “Thành phần hao phí & Khối lượng chi tiết”

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Lọc kết quả khối lượng chi tiết

– Và bôi đen 2 cột từ dòng 5 đến hết ấn “Ctrl + C” sang file sheet Tổng hợp vật tư (TH VT) đã lập trước đó

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Lọc kết quả khối lượng chi tiết về cùng 1 tên gọi

-> Tương tự thao tác lọc ra cột “Giá trị”, xóa cột kết quả Khối lượng chi tiết cũ trước đó thay bằng tích chọn “Giá trị”

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Lọc lấy phần kết quả giá trị

Khi lọc xong lần lượt copy về Sheet Tổng hợp vật tư (TH VT) đã tạo để bóc tách trước đó:

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Kết quả sau khi lọc

– Tạo thêm 2 mục Đơn vị & Đơn giá cho vật tư

+ Mục đơn giá: ĐƠN GIÁ = TỔNG GIÁ TRỊ / KHỐI LƯỢNG

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Cách tính cột Đơn giá

-> Kéo chuột tham chiếu trượt xuống cho cả cột Đơn giá

+ Mục đơn vị: Dùng hàm =vlookup tìm kiếm ở miền bảng Đơn giá chi tiết gốc không phải bản sao chép

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Lọc về cột Đơn vị

-> Qua bảng  Đơn giá chi tiết gốc chọn Cột bôi đen “Thành phần hao phí & Đơn vị” ấn F4 khóa miền (thêm 2 vị trí cột & 0 không làm tròn giá trị cho vào công thức – đóng ngoặc)

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Hàm Vlookup

Hiển thị Đơn vị là “m3”:

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Kết quả hoàn thành dự toán xây dựng bằng Excel về Tổng vật tư

Cuối cùng so sánh Giá trị Tổng hợp vật tư ta đã làm xong trên xem có trùng khớp với bảng Tổng kinh phí hạng mục công trình về Chi phí vật liệu

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
Mẫu Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục

XEM THÊM:Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

Trên đây là Kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn nhà kế – Đăng ký ngay khóa học kế toán Xây dựng Online 1 trong những thế mạnh hiếm địa chỉ dạy tốt như Chúng tôi tại VN. Cam kết học xong tự làm ngay được việc 0 giới hạn số buổi dạy 0 phát sinh kinh phi thêm 1 G.Viên dạy kèm 1 H.Viên!

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon