Hướng dẫn cách tính diện tích sàn xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Văn Quy (Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về việc hướng dẫn cách tính diện tích sàn xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 601/BXD-HĐXD (18/02/2020), trả lời như sau: 

[external_link_head] [external_link offset=1]

Việc tính diện tích sàn xây dựng của công trình được hướng dẫn tại điểm h, Mục 2, Phụ lục 2, Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể: “Tổng diện tích sàn nhà/công trình: Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum. Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”.

[external_link offset=2]


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 601/BXD-HĐXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_601-BXD-HĐXD_0909770449.signed.pdf Tải về

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon