“hoàn thiện” là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"hoàn thiện" là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "hoàn thiện" là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "hoàn thiện" là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tìm

[external_link_head]

hoàn thiện"hoàn thiện" là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

– Trọn vẹn, đầy đủ và tốt lành.

[external_link offset=1]


ht. Tốt hoàn toàn. Kỹ thuật đạt mức hoàn thiện.

"hoàn thiện" là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"hoàn thiện" là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

[external_link offset=2]

"hoàn thiện" là gì? Nghĩa của từ hoàn thiện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

hoàn thiện

hoàn thiện

  • verb
    • to perfect[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon