DXG: CTCP Tập đoàn Đất Xanh – DAT XANH GROUP – Hồ sơ doanh nghiệp | VietstockFinance

• Công ty TNHH MTV Smart City – 100.00 • Công ty TNHH Charm & CI Việt Nam – 100.00 • Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hà An Land – 100.00 • Công ty TNHH Phát triển Đô thị Quảng Bình – 100.00 • Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Quảng Ngãi – 100.00 • Công ty TNHH MTV Smart Property – 100.00 • Công ty TNHH Đầu tư Linkland – 100.00 • CTCP Bất động sản Linkhouse Nghĩa Kỳ – 100.00 • CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất Động sản Đông Nam Bộ – 99.99 • CTCP Đầu tư Bất động sản Miền Đông – 99.99 • CTCP Đầu tư Bất động sản Gia Long – 99.99 • CTCP Địa ốc Indochine – 99.99 • CTCP Bất động sản Ecohome – 99.99 • CTCP Đầu tư Bất động sản Tây nam Bộ – 99.99 • CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An – 99.99 • Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định – 99.99 • CTCP In Nông Nghiệp – 99.99 • CTCP Vicco Sài Gòn – 99.99 • CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông – 99.99 • CTCP Sài Gòn Riverview – 99.99 • CTCP Hội An Invest – 99.99 • Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng – 99.97 • CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long – 99.90 • CTCP Đầu tư Bất động sản Miền Bắc – 99.90 • CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang – 99.87 • CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh – 84.19 • CTCP Bất động sản Linkgroup – 80.47 • Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside – 75.00 • Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Lễ – 75.00 • CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất xanh Nam Trung bộ – 71.00 • CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ – 70.00 • CTCP Đầu tư & Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam – 65.00 • CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc – 63.50 • CTCP Đất Xanh Nam Bộ – 63.00 • CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông – 61.00 • CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây – 61.00 • CTCP Đầu tư và Dịch vụ City Real – 60.00 • CTCP Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real – 60.00 • CTCP Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip – 60.00 • CTCP Đất Xanh Premium – 59.00 • CTCP Bất động sản Đất Xanh Plus – 55.00 • CTCP Đất Xanh Miền Trung – 55.00 • CTCP Công nghệ thông tin Bất động sản Việt Nam – 54.00 • CTCP Bất động sản Kết Nối – 52.71 • CTCP Bất động sản Đất Xanh Nam Miền Trung – 51.86 • CTCP Đô thị thông minh Việt Nam – 51.29 • CTCP Hùng Vương – 51.00 • CTCP Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Nhà Đông Nam Bộ – 51.00 • CTCP Bất động sản Unihomes – 51.00 • CTCP Dịch vụ và Đầu tư Địa ốc Bình Thuận – 51.00 • CTCP Bất động sản Unihomes Miền Nam – 51.00 • CTCP Bất động sản Unihomes Nam Sài Gòn – 51.00 • CTCP Bất động sản Linkhouse Miền Trung – 51.00 • CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Kinh Bắc – 51.00 • CTCP Đầu tư Bất động sản Linkhouse – 51.00 • CTCP Bất động sản Linkhouse Tây Nam – 51.00 • CTCP Bất động sản Bắc Miền Tây – 51.00 • CTCP Dịch vụ Quản Lý Tài Sản và Đầu Tư Asahi Japan – 51.00 • CTCP Bất động sản Bắc Bộ – 51.00 • CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Duyên Hải – 51.00 • CTCP Phát triển Bất động sản Emerald – 51.00 • CTCP Bất động sản Cần Thơ – 51.00 • CTCP Dịch vụ Bất động sản Nam Miền Tây – 51.00 • CTCP Xây dựng FBV – 51.00 • CTCP Địa ốc Viethomes – 51.00 • CTCP Bất động sản Bắc Trung Bộ – 51.00 • CTCP Công Nghệ Bất động sản Việt Nam – 50.99 • CTCP Công nghệ Cocome – 50.00 31/12/2020 [external_link offset=1] [external_link offset=2][external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon