CHỦ ĐỀ: Chủ Đầu Tư

About us

About us

Tien Phuoc is a prestigious real estate investor and developer in Vietnam with proven track as a successful pioneer in real estate, healthcare facilities, and infrastructure disciplines. With 27 years of industry experience, Tien Phuoc is a trustworthy partner of local as well as international developers, a highly reliable brand in the eyes of both clients and employees. At Tien Phuoc, we are committed to faithfully serve and partner with local communities. We foster their progress and well-being by constantly building up quality houses and delivering diverse of sustainable real estate solutions.

Tổng hợp danh sách dự án căn hộ chung cư Hưng Lộc Phát – Hưng Lộc Phát Land

Tổng hợp danh sách dự án căn hộ chung cư Hưng Lộc Phát – Hưng Lộc Phát Land

Bài viết cập nhật danh sách các dự án căn hộ chung cư được phát triển bởi chủ đầu tư Hưng Lộc Phát. Các thông tin bao gồm thời điểm bàn giao, giá bán đợt 1, giá bán hiện tại và nhiều thông tin hữu ích khác. 1. Căn hộ chung cư Hưng Phát 1 […]

NVL: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – NOVALAND GROUP CORP – Hồ sơ doanh nghiệp | VietstockFinance

NVL: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – NOVALAND GROUP CORP – Hồ sơ doanh nghiệp | VietstockFinance

NVL: Tin tức và dữ liệu chi tiết về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NOVALAND GROUP CORP): ban lãnh đạo, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn, niêm yết, lưu hành, thông tin thành lập, công ty con, liên kết | VietstockFinance

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon