CHỦ ĐỀ: Chủ Đầu Tư

Từ thuần Việt – Wikipedia tiếng Việt

Từ thuần Việt – Wikipedia tiếng Việt

Từ thuần Việt là những từ do người Việt sáng tạo ra để biểu thị cho một sự vật, đặc điểm, hiện tượng,.v.v… đồng thời cũng là cốt lõi, cái gốc của từ vựng tiếng Việt. Lớp từ thuần Việt làm chỗ dựa (nơi bắt đầu) và có vai trò điều khiển, chi phối sự hoạt động của mọi lớp từ khác liên quan đến tiếng Việt.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon