Chi phí lập dự toán công trình

Thứ năm, 24/09/2020 16:40

Bộ Xây dựng đã có công văn 4654/BXD-KTXD ngày 24/9/2020 gửi Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chi phí lập dự toán công trình theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

[external_link_head]

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định “Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có)”.

[external_link offset=1]

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định “Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo hướng dẫn tại Quyết định này để hoàn thành các công việc thiết kế gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán xây dựng, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp”.

Như vậy, theo các quy định trên thì dự toán xây dựng là một nội dung của hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập trên cơ sở thiết kế xây dựng và các nội dung khác của hồ sơ thiết kế. Việc lập dự toán xây dựng (theo các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng) bao gồm cả nội dung đo bóc, tính toán khối lượng từ bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, các yêu cầu phải thực hiện của công trình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_4654-BXD-KTXD_0909770449_signed.pdf

 

[external_link offset=2]

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 4654/BXD-KTXD.

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon