CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ


Cách tính diện tích xây dựng nhà

Kiến Trúc Nhật Lam chào mừng Quý khách ghé thăm và quan tâm đến chuyên mục Cách tính diện tích xây dựng nhà, mong quý khách tìm hiểu được thông tin hữu ích

Cách tính diện tích xây dựng nhà phố, biệt thự bao gồm các khái niệm sau

[external_link_head]

 • Cách tính diện tích sàn trong giấy phép xây dựng
 • Cách tính diện tích để tính giá xây nhà trong khái toán xây dựng
 • Cách tính diện tích để dự trù vật tư

Cách tính diện tích xin phép xây dựng

Khi các bạn vẽ bản vẽ để cấp phép xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước chỉ quan tâm đến mật độ xây dưng tối đa bạn được xây dựng là bao nhiêu, phần nào là diện tích sân, vườn, phần nào là diện tích xây nhà, phần nào diện tích xây dựng trong pham vi lộ giới, phần nào được phép xây dựng.

 • Phần móng: không tính
 • Phần thân nhà: tính 100% diện tích. Lưu ý tầng trệt trong GPXD gọi là tầng 1, lầu 1 gọi là tầng 2, lầu 2 gọi là tầng 3
 • Phần mái: không tín

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Cách tính diện tích sàn theo giấy phép xây dựng

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Quy đinh tính diện tích sàn xây dựng  CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Quy định cách tính diện tích xây dựng

Cách tính diện tích sàn trong giấy phép xây dựng lấy Ví dụ như hình giấy phép xây dựng trên:

Tầng 1 (trệt) có diện tích 8,1m x 20,5m = 166 m2

Tầng 2 (lầu 1) có diện tích 8,1m x 20,5m = 166 m2 (phần sân lầu 1 vẫn tính)

Tầng 3 (áp mái): tính diện tích phòng áp mái: 133.5m2 (đo bằng máy)

Tổng cộng diện tích xây dựng: 166*2+133.5 = 465,5 m2

Tại sao cách tính diện tích xây dựng nhà,  nhà thầu xây dựng tính luôn lớn hơn diện tích ghi trong giấy phép xây dựng?

Đối với giấy phép xây dựng: Cơ quan nhà nước họ chỉ quan tâm đến mật độ xây dựng sân/so với mật độ xây  dựng là bao nhiêu %, nhà có vi phạm ranh lộ giới hay không, Chiều cao tầng có vượt quá chiều cao hay không so với các quy định do Cơ quan nhà nước đã ban hành. Còn đối với nhà thầu xây dựng:  Họ quan tâm đến những gì liên quan đến chi phí bỏ ra để xây dựng như: chi phí vật liệu, nhân công, máy móc, công cụ là bao nhiêu để thực hiện công việc đó. Do vậy, phần diện tích nào có thi công là đều phải tính vào trong giá thành xây dựng.

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

[external_link offset=1]

Quy định về diện tích xây dựng nhà ở. Quyết định 45/2009/QĐ-UBND  của TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2009 quy định chiều cao tầng

1.2 Cách tính diện tích để tính giá xây dựng

Cách tính diện tích xây dựng để tính giá xây dựng: Là phương pháp dựa trên kinh nghiệm đã thi công nhà phố, biệt thự của nhà thầu để xây dựng đơn giá.

Giá xây nhà= [đơn giá xây nhà] x [Diện tích xây dựng]

Dự toán chi tiết: là cách dự kiến giá thành xây dựng dựa trên cách bóc tách khối lượng chi tiết sau đó nhân giá vật tư+ nhân công, cách tính này có ưu điểm tương đối chính xác, nhược điểm tính rất chi tiết, dài dòng, chỉ có những người trong ngành mới hiểu nổi, rất dễ bóc sai

Dự toán xây nhà theo m2: Dựa trên kinh nghiệm đã thi công các công trình tương tự để xây dựng suất đầu tư sau đó dùng phương pháp tính diện tích xây dựng theo 2 phương pháp trình bày dưới đây để xác định giá người ta gọi cách này là khái toán. Ưu điểm đơn giản, tính toán nhanh chóng, thích hợp công trình đơn giản, có quy cách giống nhau: như biệt thự, nhà phố, người không có chuyên môn cũng thực hiện được

a.Cách tính diện tích xây dựng phần thô

 • Phần móng nhà:
  • Tính 30% diện tích sàn xây dựng đối với móng đơn

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Cách tính m2 xây dựng nhà phần móng đơn

 • Tính 40%-70% diện tích sàn xây dựng đối với móng cọc tùy theo diện tích sàn, quy mô công trình

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Cách tính diện tích xây dựng nhà phần móng cọc

 • Tính 65-70% diện tích sàn xây dựng đối với móng băng

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Cách tính diện tích xây dựng nhà phần móng băng

 • Tầng hầm:
  • Độ sâu <1,8m: Tính 150%
  • Độ sâu (1,8-2.5)m: Tính 200%
  • Độ sâu (2,5-3.0)m: Tính 230%

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Cách tính diện tích xây dựng nhà phần hầm

 • Phần Thân :
  • Tính 100% diện tích sàn xây dựng phần trong nhà
  • Tính 50% diện tích xây dựng phần sân
  • Ô thông tầng <8m2: tính 100% diện tích
  • Ô thông tầng >8m2: tính 50% diện tích
  • Sân thượng tính 50% diện tich
 • Phần mái
  • Mái tôn hệ xà gồ thép: Tính 30%
  • Mái bê tông cốt thép: Tính 50%
  • Mái BTCT dán ngói: tính 100%
  • Dàn lam bê tông cốt thép (Dàn Perola): Tính 30%

.

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Cách tính diện tích xây dựng nhà phần thô

Ví dụ:

Nhà phố phần xây dựng ngang 5m dài 20m; sân trước 6m x5m, sân sau: 2mx5m. Nhà 1 trệt+2 lầu + Lầu thượng: 1 tum (Tum  che thang). Sân thượng trước 4m, sê nô vươn ra 0,9m, sân thượng sau: 6m, mái bê tông cốt thép

PHẦN THÔ
STT NỘI DUNG
A BẢNG TÍNH DIỆN TÍCH XÂY NHÀ THÔ
1 Phần móng-nền
a Đài cọc và dầm móng:
5m x 20m =100m2 x 40% =40m2
b Đắp nền cao 0,7m so với cốt tự nhiên, Gia cố nền trệt bằng sàn bê tông cốt thép:

5m x (20+6+2)m =100m2 x 15% = 21m2
2 Trệt
a Phần nhà chính:

5m x 20m =100m2 *100% =100m2
b Phần sân trước: 5m x 6m x 50% =15m2
c Phần sân sau:

5m x2mx50%=5m2
3 Lầu 1
a Phần nhà chính: (5m*20m+0,9*5m)*100% =104,5m2
4 Lầu 2
a Phần nhà chính: (5m*20m+0,9*5m)*100% =104,5m2
5 Lầu 3
a Phần trong nhà: 10m*5m *100% =50m2
b Phần sân trước: (4+0,9)*5m *50% =12,3m2
c Phần sân sau:6m*5m*50% =15m2
6 Phần mái
a Sê nô trước: 0,9m*5m*50% =2,3m2
b Mái che tum( ô cầu thang): 5m*10m*50% =25m2
c Pergola (Dàn bê tông cốt thép sân trước): 4m *5m*30% =6m2

Cách tính diện tích xây dựng phần trọn gói

 • Phần móng:
  • Tính 20-30% diện tích sàn xây dựng đối với móng đơn
  • Tính 40-70% diện tích sàn xây dựng đối với móng cọc
  • Tính 65-70% diện tích sàn xây dựng đối với móng băng
  • Tầng hầm:
   • Độ sâu <1,8m: Tính 150%
   • Độ sâu (1.8-2.5) m: Tính 200%
   • Độ sâu (2.5-3.0) m: Tính 240%
 • Phần Thân :
  • Tính 100% diện tích sàn xây dựng phần trong nhà
  • Tính 50% diện tích xây dựng phần sân
  • Ô thông tầng <8m2: tính 100% diện tích
  • Ô thông tầng >8m2: tính 50% diện tích
  • Sân thượng tính 50% diện tich
 • Phần mái
  • Mái tôn hệ xà gồ thép: Tính 20%
  • Mái bê tông cốt thép: Tính 35%
  • Mái BTCT dán ngói: tính 60%
  • Dàn lam bê tông cốt thép (Dàn Perola): Tính 20%

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

Cách tính diện tích xây dựng nhà phần trọn gói

Ví dụ:

Nhà phố phần xây dựng ngang 5m dài 20m; sân trước 6m x5m, sân sau: 2mx5m. Nhà 1 trệt+1 lầu + Lầu thượng: 1 tum (Tum  che thang). Sân thượng trước 4m, sê nô vươn ra 0,9m, sân thượng sau: 6m, mái bê tông cốt thép

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY NHÀ TRỌN GÓI
STT NỘI DUNG
A Phần móng-nền

(Nhân với đơn giá xây nhà thô)
a Đài cọc và dầm móng:
5m x 20m =100m2 x 40% = 40m2
b Đắp nền cao 0,7m so với cốt tự nhiên, Gia cố nền trệt bằng sàn bê tông cốt thép:

5m x (20+6+2)m =100m2 x 15% = 21m2
B Phần thân và mái (Nhân với đơn giá xây nhà trọn gói)
2 Trệt
a Phần nhà chính:

5m x 20m =100m2 *100% =100m2
b Phần sân trước: 5m x 6m x 50% =15m2
c Phần sân sau:

5m x2mx50%=5m2
3 Lầu 1
a Phần nhà chính: (5m*20m+0,9*5m)*100% =104,5m2
4 Lầu 2
a Phần nhà chính: (5m*20m+0,9*5m)*100% =104,5m2
5 Lầu 3
a Phần trong nhà: 10m*5m *100% =50m2
b Phần sân trước: (4+0,9)*5m *50% =12,3m2
c Phần sân sau:6m*5m*50% =15m2
6 Phần mái
a Sê nô trước: 0,9m*5m*35% =1,57m2
b Mái che tum( ô cầu thang): 5m*10m*35% =17,5m2
c Pergola (Dàn bê tông cốt thép sân trước): 4m *5m*20% =4m2Chi phí xây dựng phần móng và hệ thống công trình ngầm: Chiểm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí xây dựng nhà. Ví dụ nhà 4x12m, 01 trệt+02 lầu + 01 tum: Có tổng khối lượng thép là khoảng 5 Tấn, Trong đó riêng thép móng là 1,1 tấn (Chiếm khoảng 22% tổng thép của cả công trình), nếu nhà đó 01 trệt+01 lầu + 01 tum thép móng là 1,1 tấn (Chiếm khoảng 36% tổng thép của cả công trình), và nếu nhà đó 01 trệt+01 lầu thép móng là 1,1 tấn (Chiếm khoảng 50% tổng thép của cả công trình), ngoài ra phần ngầm còn hệ thống đường ống cấp thoát nước, Hầm phốt, hố ga.c.Phân tích cách tính diện tích xây dựng nhà

[external_link offset=2]

 • Móng & Đài cọc cách tính diện tích xây dựng từ 30% – 50% so với diện tích sàn trệt:  Với nhà có diện tích nhỏ thì tỷ lệ % sẽ cao hơn nhà có diện tích lớn.

Ví dụ đơn giá xây dựng phần thô là 0909770449 đ/m2. Nhà thứ nhất: 5x14m, nhà thứ hai 3*14m

 • 5x14m=70m2 x 30% x 0909770449 = 0909770449 đồng
 • 3*14m=42m2 x 50% x  0909770449 = 0909770449 đồng
 • Diện tích ô thoáng nhỏ hơn 8m2 tính 100% diện tích. Tuy phần ô thoáng không đúc sàn nhưng chi phí xây dựng lại lớn, tốn nhiều công hơn, nhất là những ô thoáng có diện tích quá nhỏ. Hình dưới là lỗ giếng trời, tuy không đúc sàn nhưng phải xây thêm 02 vách, tốn nhiều nhân công và vật tư cho công tác xây, tô, sơn nước và khó thi công hơn

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

 • Móng & Đài cọc cách tính diện tích xây dựng từ 30% – 50% so với diện tích sàn trệt:  Với nhà có diện tích nhỏ thì tỷ lệ % sẽ cao hơn nhà có diện tích lớn.

Thành công của Quý khách sẽ luôn được đảm bảo, ngôi nhà mơ ước của Quý khách thành hiện thực. Nhà thầu xây dựng Nhật Lam mới thành công. Chúng tôi sẽ lao động miệt mài để đảm bảo thành công cho cả Quý khách và chính công ty mình

Mỗi nhà thầu xây dựng, mỗi công ty xây dựng họ đều có cách tính diện tích khác nhau. Quý khách cũng đừng quá lo lắng về việc này. Quý khách chớ vội so sánh đơn giá xây dựng 1m2 là bao nhiêu, mà nên quan tâm cách mỗi nhà thầu xây dựng họ tính diện tích ra sao. Bạn là người chấm thầu với những yêu cầu vật liệu, yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, độ tin cậy, uy tín đều như nhau thì Giá xây dưng là điều quan trọng. Như vậy nhà thầu nào có giá rẻ nhất là được ưu tiên.

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ

1.3 Cách tính diện tích xây dựng để dự trù vật tư

Cách tính thủ công các bạn phải nhớ cách tính diện tích một số hình cơ bản như, hinh chữ nhật, hình tam giác, hình thang. Cách tính nhanh trong autocad các bạn có 2 cách tính đó là dùng lệnh area, hoặc lệnh list.

Cách tính diện tích gạch ốp lát để dự trù vật tư dùng lệnh List

Bước 1: vẽ đường polyline bao quanh hình cần tính diện tích

Bước 2: Click vào đối tượng đường bao vừa vẽ

Bước 3: Gõ lệnh LIST sẽ hiện thông số diện tích, và chu vi của hình

Cách tính diện tích lợp mái để dự trù vật tư ngói lợp

Bước 1: vẽ đường polyline bao quanh mái ngói cần tính diện tích trên mặt bằng

Bước 2: Click vào đối tượng đường bao vừa vẽ

Bước 3: Gõ lệnh LIST sẽ hiện thông số diện tích, và chu vi của hình. Ví dụ diện tích trên mặt bằng là 166m2

Bước 4: Đo góc nghiêng mái ngói, dí dụ 35 độ đổi ra cos bằng cách sử dụng exel: cos(radians(35)=0.819

Bước 5: Ta lấy diện tích trên mặt bằng / cos . Ví dụ 166/0.819=202,6m2

Nguồn: Thiết kế Xây Dựng Nhật Lam

Từ khóa tìm kiếm:

Tính diện tích xây nhà│Tính diện tích xây dựng│Tính diện tích xây nhà phố │Tính diện tích xây biệt thự│Diện tích xây nhà tính như thế nào│ Tính diện tích sàn xây dựng │Tính diện tích gác lủng [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon