CHỦ ĐỀ: Bản Đồ Quy Hoạch

Công bố quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tài nguyên nước tại Đồng Nai

Công bố quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tài nguyên nước tại Đồng Nai

THÔNG TIN CÔNG BỐ QUY HOẠCH Quy hoạch khoáng sản đến năm 2020 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Các văn bản quyết định:Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) tỉnh Đồng Nai Tải về Thông báo số 313/TB-STNMT: Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai Tải về Xem bản đồ quy hoạch Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tình Đồng Nai đến năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 06/08/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tình Đồng Nai đến năm 2020 đính kèm Tải về BẢN ĐỒ QUY HOẠCH Bản đồ phân vùng chất lượng nước, mục tiêu chất lượng nước, mạng lưới giám sát chất lượng nước dưới đất Xem bản đồ Bản đồ phân vùng chất lượng nước, mục tiêu chất lượng nước, mạng giám sát chất lượng nước trong vùng quy hoạch Xem bản đồ Bản đồ phân vùng ngưỡng giới hạn khai thác sử dụng, mạng giới hạn khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất trong vùng quy hoạch Xem bản đồ Bản đồ phân vùng ngưỡng khai thác sử dụng, mạng giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt trong vùng quy hoạch Xem bản đồ Bản đồ phân vùng tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem bản đồ

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon