Bản đồ Quy hoạch chung Phú Quốc – Đất Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch chung Phú Quốc - Đất Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất theo 868 Phú Quốc

Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định Số: 868/QĐ-TTg

[external_link_head] [external_link offset=1]

Bản đồ Quy hoạch chung Phú Quốc - Đất Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất theo 633 Phú Quốc

Ngày 11 tháng 5 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định Số: 633/QĐ-TTg.

Bản đồ Quy hoạch chung Phú Quốc - Đất Phú Quốc

[external_link offset=2]

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phú Quốc năm 2020. Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon