sau một thời gian dài mong đợi, đến nay bộ xây dựng đã ban hành thông tư 06/2016/tt-bxd để hướng dẫn áp dụng nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

hiện tại phần mềm dự toán f1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung của tt06/2016/tt-bxd, xin hướng dẫn để mọi người đang và sẽ sử dụng phần mềm biết cách sử dụng:

Bạn đang xem: Áp dụng thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/NĐ-CP và thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Phần mềm Dự toán F1

1. chọn tại bảng: tổng hợp dự toán hạng mục

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

2. kết quả tại bảng: tổng hợp dự toán hạng mục

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

*  so sánh với hệ số chi phí chung quy định tại tt06/2016:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* so sánh với hệ số thu nhập chịu thuế tính trước quy định tại tt06/2016:
Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

3. trường hợp chi phí chung tính theo chi phí nhân công
Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* chọn mẫu tương ứng trong phần mềm:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* khi chọn “chi phí chung theo chi phí nhân công” phần mềm sẽ tự động nội suy kết quả theo tt06/2016:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* kết quả tại bảng “tổng hợp dự toán hạng mục”:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

4. trường hợp công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hải đảo:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

sửa mẫu tổng hợp dự toán hạng mục (tương tự như excel):

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

5. hệ số “chi phí trực tiếp” và “chi phí lán nhà tạm” không còn xuất hiện ở bảng “tổng hợp dự toán hạng mục” mà chuyển sang bảng “hạng mục chung”:

Xem thêm: cầu thang đẹp, cầu thang kính, cầu thang inox, lan can kính, lan can inox, mẫu cầu thang đẹp, mẫu lan can đẹp, cầu thang phong thuy, cầu thang gỗ, cầu thang inox, lan can cầu thang kính, lan can cầu thang inox, cầu thang hiện đại, cầu thang theo phong thuy cầu thang nhà nhỏ hẹp

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* chi phí trực tiếp quy định tại tt06/2016:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* chi phí lán nhà tạm quy định tại tt06/2016:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

6. với bảng “tính giá ca máy” có thay đổi về “hệ số thu hồi thanh lý” so với thông tư 06/2010:

*  quy định tại thông tư 06/2010 về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* quy định tại thông tư 06/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* cách sử dụng trong phần mềm dự toán f1:

b1: Đến bảng “máy thi công” chọn “tính giá ca máy”:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

b2: kết quả:

– khi chọn theo thông tư 06/2010:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

– khi chọn theo thông tư 06/2016:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

7. hệ số nhiên liệu phụ

* trong thông tư 06/2016 quy định điều chỉnh hệ số nhiên liệu phụ trong khoảng:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

* cách sử dụng trong phần mềm dự toán f1:

– tại bảng “bù giá ca máy” nhấp chuột phải chọn “sửa hệ số nhiên liệu phụ”:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

– lựa chọn giá trị trong khoảng rồi nhấp “Đồng ý”:

Áp dụng thông tư 06/2016/tt-bxd hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/nĐ-cp và thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong phần mềm dự toán f1

cảm ơn bạn đã đọc bài!

tƯ vẤn phẦn mỀm

danh sÁch ĐẠi lÝ

*f1 thanh hóa

mai văn trường

công ty tnhh máy tính hồng hà

số 11 phan bội châu, ba Đình, tp.thanh hóa

sĐt: 0909770449 – 0909770449

Xem thêm: Bản vẽ và những dụng cụ thi công sàn gỗ cần thiết


*f1 vĩnh phúc

hoàng Đức tính

công ty cp đầu tư xây dựng acc

tầng 7 tòa nhà việt Đức, tp.vĩnh yên

sĐt: 0909770449


*f1 sài gòn

nguyễn quốc phil

trưởng phòng dự án

ths. quản lý xây dựng

giảng viên trường Đh hutech, giảng viên dự toán khoa học xây dựng – tại hcm

1/23, khu phố 2, đường 33, quận 2, tp. hồ chí minh

sĐt: 0909770449


*f1 an giang

trương hữu nghĩa

787/39b triệu quang phục, p.mỹ phước, tp.long xuyên, an giang

sĐt: 0909770449, 0909770449


*f1 nghệ an

hà Đình tuấn

công ty tnhh tư vấn xây dựng và Đào tạo hdt

số 125 Đường trần hưng Đạo – phường Đội cung – thành phố vinh – nghệ an

sĐt: 0909770449


*f1 hà nội

trần văn trường

công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đào tạo b.a.t

tầng 3 số nhà 37, phố thịnh liệt, hoàng mai, hà nội

sĐt: 0909770449