10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

Theo thống kê của World Map, Nga là quốc gia rộng nhất thế giới. Diện tích của nó lên đến 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

[external_link_head]

1. Nga – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

2. Canada – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

[external_link offset=1]

3. Mỹ – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

4. Trung Quốc – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

5. Brazil – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

6. Australia – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

7. Ấn Độ – diện tích 0909770449 km2.

[external_link offset=2]

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

8. Argentina – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

9. Kazakhstan – diện tích 0909770449 km2.

10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

10. Algeria – diện tích 0909770449 km2.

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon