0304638933 – CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ NOVA

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4631 Bán buôn gạo

(không hoạt động tại trụ sở)
4632 Bán buôn thực phẩm

(không hoạt động tại trụ sở)
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (không hoạt động tại trụ sở)
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

(không hoạt động tại trụ sở)
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

(không hoạt động tại trụ sở)
4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

(không hoạt động tại trụ sở)
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
5629 Dịch vụ ăn uống khác

Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6399 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất phần mềm máy tính. Gia công các phần mềm máy tính
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán )
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng , đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất (trừ dịch vụ pháp lý). Dịch vụ quản lý nhà cao tầng. Dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công nghệ thông tin
7310 Quảng cáo

Chi tiết: Quảng cáo thương mại.
8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Mã số thuế chi nhánh


CHI NHÁNH BẾN VÂN ĐỒN – CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ NOVA

Số TS1.0.01, Tầng 1, Khu thương mại – dịch vụ, văn phòng, officetel, Tháp TS1, Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ (The Tresor), tại 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật

[external_link offset=1] [external_link offset=2][external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon